Quy định mới về phát triển và quản lý chợ từ 01/8/2024

  

Ngày 05/6/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 60/2024/NĐ-CP về phát triển và quản lý chợ. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý của Nghị định này.

1. Chợ được phân loại theo 3 phương thức: kinh doanh, quy mô, nguồn vốn.

- Theo phương thức kinh doanh:

Chợ đầu mối;

Chợ dân sinh.

- Theo quy mô:

Chợ hạng 1: là chợ có trên 400 điểm kinh doanh, được đầu tư xây dựng kiên cố theo quy hoạch; có mặt bằng phạm vi chợ phù hợp với quy mô hoạt động của chợ; tổ chức các hoạt động tối thiểu như trông giữ xe, vệ sinh công cộng và các hoạt động khác.

Chợ hạng 2: là chợ có từ 200 điểm kinh doanh đến 400 điểm kinh doanh, được đầu tư xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố theo quy hoạch; có mặt bằng phạm vi chợ phù hợp với quy mô hoạt động của chợ; tổ chức các hoạt động tối thiểu như trông giữ xe, vệ sinh công cộng và các hoạt động khác.

Chợ hạng 3: là chợ có dưới 200 điểm kinh doanh hoặc chưa được đầu tư xây dựng kiên cố, bán kiên cố; có mặt bằng phạm vi chợ phù hợp với quy mô hoạt động của chợ; tổ chức các hoạt động tối thiểu như vệ sinh công cộng.

- Theo nguồn vốn:

Chợ được đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước;

Chợ được đầu tư từ nguồn ngoài ngân sách Nhà nước (gồm các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật).

2. Tổ chức quản lý chợ bao gồm:

- Chủ đầu tư xây dựng chợ; doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư, kinh doanh, khai thác, quản lý chợ;

- Tổ chức được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng chợ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 15 Nghị định 60/2024/NĐ-CP;

- Tổ chức thực hiện việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ quy định tại Điều 24, Điều 25 Nghị định 60/2024/NĐ-CP.

3. Nội quy chợ phải có những nội dung chính sau:

- Thời gian mở cửa;

- Quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh tại chợ;

- Quy định về hàng hóa, dịch vụ kinh doanh tại chợ;

- Quy định về người đến giao dịch, mua bán, tham quan, thi hành công vụ tại chợ;

- Quy định đối với cán bộ, nhân viên quản lý chợ;

- An toàn phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai…

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2024.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối