Quảng Điền Tập huấn công tác thi đua, khen thưởng cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện

  
Báo cáo viên Sở nội vụ triển khai các nội dung liân quan đến công tác thi đua khen thưởng
Báo cáo viên Sở nội vụ triển khai các nội dung liân quan đến công tác thi đua khen thưởng
Sáng ngày 23/5, UBND huyện Quảng Điền phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2024. Tham dự Hội nghị có Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – UVTV – Phó Chủ tịch UBND huyện.

Tại hội nghị, 165 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị, trường học và địa phương trên địa bàn huyện đã được nghe báo cáo viên của Sở Nội vụ trình bày, giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Thi đua, khen thưởng 2022; Nghị định số 28/2024/NĐCP ngày 06/3/2024 của Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” và việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến; Thông tư 01/2024/TT-BNV ngày 24/02/2024 của Bộ Nội vụ quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Từ công tác thi đua khen thưởng của tỉnh, huyện, các đại biểu cũng đã tiến hành thảo luận, trao đổi và giải đáp những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Luật, Nghị định, Thông tư và các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng tại các địa phương, đơn vị. 

Thông qua hội nghị tập huấn, các cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng được nâng cao kiến thức, kỹ năng trong công tác tham mưu, tổ chức triển khai các phong trào thi đua và trong công tác khen thưởng tại các đơn vị, địa phương, góp phần nâng cao chất lượng trong công tác thi đua, khen thưởng thời gian tới.

www.thuathienhue.gov.vn (CTV)
 Bản in]