Giao ban công tác báo chí, tuyên truyền tháng 5/2024

  
Sáng 23/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị qiao ban công tác báo chí, tuyên truyền tháng 5 và định hướng tuyên truyền thời gian tới . UVTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Khánh Hùng chủ trì Hội nghị..

Đánh giá về công tác thông tin, tuyên truyền của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến nay, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận bức tranh tuyên truyền, phản ánh với đa dạng, phong phú về nội dung, hình thức và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực từ những vấn đề thời sự, chính trị, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đến kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh cũng thông tin về Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ 9/2024 và Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ nhất - năm 2024.

Buổi họp báo cũng ghi nhận ý kiến từ lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí, liên quan đến việc chậm triển khai ký kết hợp tác thực hiện Đề án phối hợp tuyên truyền Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị; các cơ quan, ban ngành, địa phương vẫn còn sự chậm trễ trong cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí. Các sở, ngành trong tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã giải đáp những vấn đề mà phóng viên, cơ quan báo chí quan tâm liên quan đến phát ngôn, định hướng tuyên truyền giảm nghèo bền vững, Festival Huế 2024; tăng cường thêm bộ phận truyền thông trước những vấn đề, sự kiện lớn của tỉnh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Khánh Hùng ghi nhận và cảm ơn sự đồng hành của các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền, lan tỏa những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, đặc biệt lan tỏa những kết quả trong quá trình thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng lưu ý một số vấn đề để các cơ quan báo chí và những người làm báo, thực hiện tốt vai trò, sứ mệnh tuyên truyền, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, phản ánh những điều chưa tốt để định hướng xã hội.

Những tháng tới là giai đoạn nước rút trong công tác tuyên truyền về Nghị quyết 54, vì vậy Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết 54 với nhiệm vụ chính trị năm 2024, nhất là việc tổ chức thực hiện các đề án quan trọng chuẩn bị cho lộ trình Thừa Thiên Huế trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối