Thừa Thiên Huế: tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững

  
Mô hình trồng rau trong nhà kính
Mô hình trồng rau trong nhà kính
Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, biện pháp phát triển nhanh các ngành kinh tế, trong đó có phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, công tác này cũng đang được tập trung đẩy mạnh. Trong những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp của tỉnh đang dần tăng cao liên tục, phát triển nông nghiệp được gắn liền với việc khai thác có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, gắn với giải quyết các vấn đề xã hội như việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia.

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Giữa tháng 5/2017, tại phường Thủy Biều, thành phố Huế bắt đầu triển khai 2 dự án ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Đó là dự án của doanh nghiệp Yên Hà Hương Giang được đầu tư trên diện tích khoảng 2000 m2 và dự án do ông Trương Như Hải hợp tác với 4 hộ nông dân xây dựng trên diện tích 1500 m2. Trong đó, dự án của ông Trương Như Hải hiện đã được tiến hành triển khai và có thể được xem là thí điểm đầu tiên về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao ở Huế. Dự án gồm nhà kính rộng 1300 m2 do công ty nhà màng Watanabe Pipe Việt Nam thiết kế và thi công, ứng dụng công nghệ tiên tiến tưới nhỏ giọt và hệ thống làm mát của Israel. Ông Trương Như Hải, chủ đầu tư dự án cho biết, ưu điểm của mô hình trồng trọt này là không phụ thuộc vào thời tiết do có hệ thống làm mát, tạo điều kiện canh tác cây trái vụ cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao. Hệ thống tưới nhỏ giọt còn có thể kiểm soát được hoàn toàn dư lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và chất kích thích tăng trưởng nên sản phẩm an toàn.


Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại thành phố  Huế

Phát triển nông nghiệp sạch, an toàn

Những năm trở lại đây, tỉnh Thừa Thiên Huế mở rộng vùng chuyên canh sản xuất lúa hữu cơ, thông qua việc liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân. Theo đó, nông dân sản xuất lúa không sử dụng phân hóa học, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ và chỉ áp dụng kỹ thuật cao; doanh nghiệp thu mua lúa và hỗ trợ kỹ thuật, vốn, giống cho nông dân. Điển hình là mô hình liên kết giữa Công ty TNHH Một thành viên Nông sản hữu cơ Quế Lâm với Hợp tác Nông nghiệp Phú Lương, huyện Phú Vang để sản xuất giống lúa hữu cơ, chất lượng cao như BT7, DT39... Ông Nguyễn Thụ, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Lương chia sẻ, đơn vị đã mở rộng diện tích sản xuất lúa hữu cơ từ 10 ha lên 130 ha như hiện nay. Hiện Thừa Thiên Huế đã sản xuất khoảng 3.000 ha lúa hữu cơ, chất lượng cao tập trung nhiều ở huyện Phú Vang, Quảng Điền. Các vùng sản xuất loại lúa này đều có sự liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân, nhằm tạo ra thương hiệu gạo “sạch” có giá trị cao.

Hướng đến nền nông nghiệp bền vững

Mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững của tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 là đạt Tốc độ tăng trưởng nông nghiệp đạt trên 3,5%/năm; Sản lượng lương thực có hạt đạt từ 31-32 vạn tấn/năm (trong đó sản lượng lúa chất lượng cao đạt từ 8-10 vạn tấn/năm); Sản lượng thủy sản đạt 73 ngàn tấn/năm; Tỷ lệ độ che phủ rừng 57%; Thu nhập hộ gia đình nông thôn tăng lên 1,6-1,9 lần so với năm 2016.

Để đạt được những mục tiêu trên, thời gian tới, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ trên nhiều lĩnh vực. Cụ thể, trên lĩnh vực trồng trọt, tỉnh sẽ  chuyển đổi khoảng 3.300 ha đất lúa kém hiệu quả ở vùng miền núi, bãi ngang ven biển, vùng thiếu nước sang trồng ngô, lạc, rau, hoa và nuôi trồng thủy sản. Đến năm 2020 ổn định diện tích gieo trồng lúa nước khoảng 51.000 - 52.000 ha/năm, năng suất lúa bình quân đạt trên 60 tạ/ha, diện tích lúa chất lượng cao đạt 17.000 ha, tỷ lệ sử dụng giống lúa xác nhận đạt trên 98% diện tích gieo cấy, diện tích lúa cánh đồng mẫu lớn có liên kết trong tiêu thụ khoảng 5.500 ha... Đối với lĩnh vực chăn nuôi, tỉnh sẽ mở rộng mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, bảo vệ môi trường gắn với xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh. Hình thành các vùng chăn nuôi tập trung cách biệt khu dân cư, đảm bảo điều kiện về môi trường; kết hợp chăn nuôi với trồng cây nông nghiệp, lâm nghiệp; Xây dựng, nâng cấp cơ sở giết mổ tập trung theo quy hoạch và đảm bảo vệ sinh môi trường. Hỗ trợ, thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển chăn nuôi trang trại công nghiệp; khuyến khích phát triển chăn nuôi hữu cơ... Về lâm nghiệp, tỉnh sẽ tập trung phát triển bền vững cả về kinh tế, xã hội và môi trường; Cơ cấu lại các loại rừng theo hướng: Củng cố diện tích rừng đặc dụng hiện có; bố trí rừng phòng hộ ở những nơi xung yếu, phòng hộ đầu nguồn, phòng hộ chắn sóng, chắn gió cát ven biển và đầm phá; ưu tiên mở rộng diện tích rừng sản xuất đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế; chú trọng công tác giống cây lâm nghiệp, đầu tư thâm canh, trồng rừng gỗ lớn đạt 13.000 ha vào năm 2020... Trên lĩnh vực thủy sản, tỉnh sẽ Phát triển nuôi trồng các đối tượng thủy sản tạo sản phẩm chủ lực theo nhu cầu của thị trường, phù hợp với điều kiện của từng vùng sinh thái. Ổn định diện tích nuôi đầm phá hiện có (3.300 ha), duy trì và phát triển hình thức nuôi xen ghép, trong đó tôm sú là đối tượng chủ lực; Thí điểm áp dụng tiêu chuẩn VietGAP tại một số vùng nuôi tôm thẻ chân trắng, nuôi cá lồng. Áp dụng cấp chứng nhận thí điểm cho các cơ sở, vùng nuôi trồng thủy sản hữu cơ; Phát triển vùng nuôi tôm trên cát lấy tôm thẻ chân trắng là đối tượng sản xuất chủ lực để phục vụ xuất khẩu; vận động các nguồn lực để tăng nhanh đội tàu xa bờ từ 400 chiếc hiện nay lên 600 chiếc vào năm 2020...


Phát triển hệ thống siêu thị nông sản hữu cơ 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương cho biết, bên cạnh triển khai các nhiệm vụ cụ thể thì tỉnh cũng đã đề ra nhiều giải pháp để thực hiện phát triển nông nghiệp theo hướng bền vũng. Theo đó, tỉnh sẽ nghiên cứu, ứng dụng rộng rãi các quy trình, kỹ thuật tiên tiến, đẩy mạnh đưa cơ giới hoá vào sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; tập trung đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật về giống cây trồng, vật nuôi chất lượng cao. Mỗi huyện, thị xã, thành phố Huế xây dựng ít nhất 01 mô hình/năm về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ có liên kết để làm điểm nhân rộng cho những năm sau. Đồng thời, tỉnh sẽ tăng cường công tác quản lý kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm nông sản; Khuyến khích nhân rộng mô hình kiểm soát, quản lý chất lượng nông sản theo chuỗi, áp dụng triệt để các tiêu chuẩn VietGAP, ISO, HACCP… Bên cạnh đó tỉnh cũng sẽ quan tâm đến công tác đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX và các hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ trong nông nghiệp, nông thôn; Thực hiện tốt công tác đào tạo, tập huấn, đào tạo nghề nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để tăng năng suất lao động, gia tăng giá trị và chất lượng sản phẩm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]