Lãnh đạo UBND tỉnh đối thoại với đoàn viên, người lao động năm 2024

  
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương trao đổi, giải đáp tại buổi đối thoại
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương trao đổi, giải đáp tại buổi đối thoại
(CTTĐT) - Sáng ngày 22/5, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình Đối thoại của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh với đoàn viên, người lao động tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương; Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trần Thị Minh Nguyệt chủ trì buổi đối thoại. Tham dự buổi đối thoại có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Quang Tuấn; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và cùng 500 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc tại buổi đối thoại, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trần Thị Minh Nguyệt cho biết nhằm phát huy quyền làm chủ của người lao động, tạo điều kiện, cơ hội  cho người lao động tham gia ý kiến về những chính sách, quy định có liên quan trực tiếp đến trách nhiệm, quyền, nghĩa vụ và lợi ích của mình. Chương trình đối thoại là một hoạt động trọng tâm của Tháng Công nhân năm 2024, là diễn đàn để lãnh đạo tỉnh tiếp xúc, lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của công nhân lao động; đồng thời tiếp tục khẳng định sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, tổ chức Công đoàn đối với công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chương trình đối thoại hướng đến mục tiêu giải quyết các kiến nghị của công nhân lao động trong việc thực hiện pháp luật lao động; những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp về cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh góp phần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và sự phát triển của các doanh nghiệp, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trên địa bàn, từ đó tạo sự đồng thuận của người lao động đối với quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong việc chấp hành pháp luật lao động, công đoàn.

Các đại biểu tham dự tại buổi đối thoại

Tại buổi đối thoại, trong không khí thẳng thắn, cởi mở và xây dựng, đã có hơn 20 lượt ý kiến phát biểu, các ý kiến tập trung kiến nghị với cấp ủy, chính quyền địa phương những vấn đề liên quan trực tiếp đến công nhân, viên chức, người lao động; trong đó tập trung khá nhiều vấn đề về công tác quản lý nhà nước về lao động, Công đoàn, Bảo hiểm xã hội, An toàn vệ sinh lao động; tình hình việc làm; vấn đề đào tạo việc làm, duy trì việc làm bền vững, nâng cao thu nhập và đời sống của người lao động; các giải pháp phát triển nhà ở, nơi vui chơi, giải trí, trường học cho con của công nhân lao động, cơ chế chính sách tiền lương, vấn đề “tín dụng đen” trong các khu công nghiệp;...

Tất cả các ý kiến phát biểu của đoàn viên, người lao động đã được lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo các sở ban, ngành lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của công nhân lao động và đã trực tiếp trao đổi, giải đáp cũng như làm rõ các vấn đề mà đoàn viên, người lao động quan tâm.

Đoàn viên, người lao động nêu ý kiến tại buổi đối thoại

Phát biểu kết luận tại buổi đối thoại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương cho biết trong những năm qua, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động tỉnh ta đã có những bước phát triển nhanh về số lượng và chất lượng, ngày càng đa dạng về cơ cấu, là lực lượng trực tiếp làm việc trong tất cả các ngành kinh tế, ngày càng năng động, chủ động hơn trong sản xuất kinh doanh, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có nhiều đóng góp quan trọng vào quá trình xây dựng, đổi mới và phát triển quê hương. Tỉnh cũng đã có nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp chăm lo phát triển đội ngũ đoàn viên công đoàn và thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức lao động.

Tuy nhiên, có thể thấy đời sống vật chất tinh thần của một số công nhân, người lao động vẫn còn nhiều khó khăn; việc đầu tư các công trình phúc lợi, các thiết chế văn hóa, thể thao, nhà trẻ, trạm y tế, nhà ở cho công nhân, người lao động vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng đủ nhu cầu; công tác phối hợp giữa các cấp, ngành trong giải quyết những chế độ, chính sách và những khó khăn, kiến nghị của công nhân lao động có lúc chưa kịp thời; một số doanh nghiệp thực hiện chưa tốt chế độ, chinh sách đối với người lao động, nợ bảo hiểm xã hội nhưng chưa được xử lý dứt điểm.. Những khó khăn vướng mắc đó được phản ánh khá đầy đủ tại buổi đối thoại ngày hôm nay.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến phản ánh, kiến nghị thẳng thắn, sát thực, tập trung vào những vấn đề được đông đảo công nhân lao động quan tâm; với tinh thần cầu thị và trách nhiệm cao, các đồng chí lãnh đạo các sở ban ngành cấp tỉnh và địa phương đã lắng nghe các ý kiến, kiến nghị thẳng thắn, tâm huyết của công nhân, người lao động. Những vấn đề được phản ánh, trao đổi tại hội nghị đa phần đều được lãnh đạo các sở, ngành làm rõ, trả lời cụ thể ngay tại buổi đối thoại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương phát biểu kết luận buổi đối thoại

Để đảm bảo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết các kiến nghị, đề xuất hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp, người lao động được kịp thời, đầy đủ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương đề nghị các sở ban, ngành cần tập trung phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tổng hợp, tiếp thu đầy đủ các ý kiến của công nhân, viên chức, người lao động nêu tại buổi đối thoại để chủ động giải quyết, hoặc tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời, nhất là những vấn đề liên quan đến chính sách, chế độ của người lao động, đảm bảo những kiến nghị nêu trên tại Buổi đối thoại phải được giải quyết. Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người lao động để kiến nghị các doanh nghiệp, các sở, ban ngành liên quan giải quyết hoặc đề xuất UBND tỉnh các phương án xử lý cụ thể theo quy chế phối hợp nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động.

“Đối với các doanh nghiệp, đơn vị phải thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trọng tâm là chấp hành nghiêm Bộ Luật lao động; Luật Doanh nghiệp; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật An toàn vệ sinh lao động. Cần nhận thức và xác định rõ vai trò, vị trí của công nhân, người lao động; chăm lo đời sống vật chất, tinh thàn, tạo điều kiện để công nhân, người lao động tái tạo sức lao động; kịp thời động viên, khen thưởng, biểu dương công nhân, người lao động có thành tích cao, có tay nghề giỏi hoặc có nhiều sáng kiến tiêu biểu xuất sắc trong lao động, sản xuất, nhằm tạo sự đồng thuận, gắn bó lâu dài giữa công nhân lao động với doanh nghiệp, động viên công nhân ra sức thi đua tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm…Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, an toàn, quan hệ lao động hài hòa, ổn đinh và tiến bộ để cùng phát triển”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương yêu cầu tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật và phát động phong trào toàn dân bảo về an ninh Tổ quốc tại các Khu Công nghiệp, Khu nhà trọ công nhân; tập trung vào các doanh nghiệp có đông công nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người lao động hiểu rõ sự cần thiết, vai trò, ý nghĩa của chính sách bảo hiểm xã hội, lợi ích lâu dài của việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo đảm an sinh xã hội bền vững, hạn chế tình trạng hưởng bảo hiểm xã hội một lần, không để xảy ra tình trạng trực lợi bảo hiểm xã hội; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền.

Buổi đối thoại thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động

Dịp này, Ban tổ chức đã trao 200 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng tiền mặt cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

w.w.w.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối