Chương trình hoạt động lễ hội khinh khí cầu

  

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG

STT

Thời gian

Nội dung

GHI CHÚ

1

Ngày 28/04/2017

 

 

5h30

Khinh khí cầu bay tự do.

Cuộc thi ảnh bắt đầu.

Khai mạc

7h30-9h30

Air show ( khinh khí cầu mini biểu diễn)

 

16h30

Khinh khí cầu bay tự do và bay treo

 

20h

Đêm Ánh Sáng khinh khí cầu

 

2

Ngày 29/04/2017

 

 

5h30

Khinh khí cầu bay tự do.

Cuộc thi ảnh bắt đầu.

 

7h30-9h30

Air show ( khinh khí cầu mini biểu diễn)

 

16h30

Khinh khí cầu bay tự do và bay treo

 

20h

Đêm Ánh Sáng khinh khí cầu

Nhạc DJ, ca nhạc sôi động

3

Ngày 30/4/2017

 

 

5h30

Khinh khí cầu bay tự do.

Cuộc thi ảnh bắt đầu.

 

7h30-9h30

Air show (khinh khí cầu mini biểu diễn)

 

16h30

Khinh khí cầu bay tự do và bay treo

 

4

Ngày 01/05/2017

 

 

5h30

Khinh khí cầu bay tự do.

Cuộc thi ảnh bắt đầu.

 

7h30-9h30

Air show (khinh khí cầu mini biểu diễn)

 

 

 Bản in]
Các bài khác