• Tran Cong Phu
 • Director
 • Tel:0234.3833662
 • Email: tcphu.sngv@thuathienhue.gov.vn
 • Nguyen Thi Thuy Trang
 • Deputy Director
 • Tel: 0234.3822005
 • Email: ntttrang.sngv@thuathienhue.gov.vn
 • Nguyen Huy Thai
 • Deputy Director
 • Tel: 0234.3822005
 • Email: nhthai.sngv@thuathienhue.gov.vn
  • Do Thi My Chau
  • Deputy Director
  • Tel: 0234.3822005
  • Email: dtmchau.sngv@thuathienhue.gov.vn
 Print]