Thừa Thiên Huế: 12.856 hồ sơ đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024

  
Cập nhật:06/06/2024 9:12:12 SA

Ngày 06/6/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 241/KH-UBND tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2023-2024 nhằm quán triệt và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 (sau đây được viết tắt là Kỳ thi). Sử dụng kết quả của Kỳ thi để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông cho học sinh đã học xong chương trình lớp 12 theo đúng Quy chế thi; đồng thời, đánh giá kết quả học tập của người học theo mục tiêu giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học phổ thông, chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông. Cung cấp kết quả của Kỳ thi để thí sinh có thể đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng theo Quy chế tuyển sinh.

Theo Kế hoạch, công tác đánh số báo danh, xếp phòng thi theo từng bài thi/môn thi tại các điểm thi sẽ hoàn thành chậm nhất vào ngày 11/6/2024. Công bố kết quả thi vào 8h00 ngày 17/7/2024. Lịch thi cụ thể như sau:

Ngày

Buổi

Bài thi/Môn thi thành phần của bài thi tổ hợp

Thời gian làm bài

Giờ phát đề thi cho thí sinh

Giờ bắt

đầu làm bài

26/6/2024

SÁNG

08 giờ 00: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi

CHIỀU

14 giờ 00: Thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi

27/6/2024

SÁNG

Ngữ văn

120 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

CHIỀU

Toán

90 phút

14 giờ 20

14 giờ 30

28/6/2024

SÁNG

Bài thi KHTN

Vật lí

50 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

Hóa học

50 phút

08 giờ 30

08 giờ 35

Sinh học

50 phút

09 giờ 30

09 giờ 35

Bài thi KHXH

Lịch sử

50 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

Địa lí

50 phút

08 giờ 30

08 giờ 35

Giáo dục công dân

50 phút

09 giờ 30

09 giờ 35

CHIỀU

Ngoại ngữ

60 phút

14 giờ 20

14 giờ 30

29/6/2024

 

Dự phòng

 

 

 

Theo đó, kế hoạch nêu rõ: Tổ chức thi 05 (năm) bài thi, gồm: 03 (ba) bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn); 01 (một) bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên (viết tắt là KHTN) gồm các môn thi thành phần Vật lí, Hóa học, Sinh học; 01 (một) bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội (viết tắt là KHXH) gồm các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học phổ thông hoặc các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lí đối với thí sinh học chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông.

Để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh học chương trình Giáo dục phổ thông cấp trung học phổ thông (gọi tắt là thí sinh trung học phổ thông) phải dự thi 04 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn; thí sinh học chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông (gọi tắt là thí sinh Giáo dục thường xuyên) phải dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn. Thí sinh Giáo dục thường xuyên có thể dự thi bài thi Ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh. Thí sinh được ĐKDT môn Ngoại ngữ khác với môn Ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông;

Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tốt nghiệp Trung cấp tham dự Kỳ thi được dự thi các bài thi độc lập; đối với bài thi tổ hợp, thí sinh chỉ được đăng ký 01 (một) bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần trong cùng 01 (một) bài thi tổ hợp theo nguyện vọng.

Hình thức thi như sau: Các bài thi Toán, Ngoại ngữ, tổ hợp KHTN và tổ hợp KHXH thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan (gọi chung là bài thi trắc nghiệm). Bài thi Ngữ văn thi theo hình thức tự luận (gọi chung là bài thi tự luận). 

Được biết, tổng số hồ sơ đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 là: 12.856 (Thí sinh tự do: 601 thí sinh). Trong đó: Giáo dục THP: 12.289 thí sinh. Giáo dục GDTX: 567 thí sinh. Tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức 01 Hội đồng thi với 37 điểm thi do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh chủ trì, dành cho tất cả các thí sinh đăng ký dự thi tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối