Hiệp hội Bretagne-Việt Nam (Cộng hoà Pháp) hỗ trợ đồng phục cho các em học sinh tiểu học huyện A Lưới

  
Cập nhật:20/06/2024 10:11:13 SA

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1629/QĐ-UBND phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức phi dự án do hiệp hội Bretagne-Việt Nam (Cộng hoà Pháp) tài trợ trị giá 207.859.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm lẻ bảy triệu, tám trăm năm mươi chín nghìn đồng chẵn.

Dự án nhằm hỗ trợ cho các em học sinh tiểu học huyện A Lưới có thêm điều kiện để học tập, sinh hoạt cá nhân ngày càng tốt hơn và hỗ trợ nguyên phụ liệu cho các em khuyết tật học nghề may công nghiệp và mộc mỹ nghệ tại Trung tâm Dạy nghề và Tạo việc làm cho người khuyết tật tỉnh Thừa Thiên Huế, giúp các em cải thiện đời sống và sống hoà nhập với cộng đồng. Theo đó, Hiệp hội Bretagne-Việt Nam (Cộng hoà Pháp) sẽ hỗ trợ 851 bộ đồng phục học sinh cho 851 em học sinh đang theo học tại 04 Trường Tiểu học: Đông Sơn (xã Đông Sơn), Hồng Bắc (xã Hồng Bắc), Hồng Kim (xã Hồng Kim), Hồng Trung (xã Trung Sơn) thuộc địa bàn huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đồng thời, mua nguyên phụ liệu cho 01 lớp mộc mỹ nghệ chạm trổ/3,5 tháng/20 học viên người khuyến tật học nghề

Quyết định nêu rõ, Trung tâm Dạy nghề và Tạo việc làm cho người khuyết tật tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận và thực hiện khoản viện trợ phi dự án.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối