Công nhận các huyện, thị xã và thành phố Huế đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, Phổ cập giáo dục tiểu học, Phổ cập giáo dục trung học cơ sở và Xóa mù chữ năm 2023

  
Cập nhật:12/06/2024 11:00:23 SA

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1538/QĐ-UBND ngày 12/6/2024 về việc công nhận các huyện, thị xã và thành phố Huế đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, Phổ cập giáo dục tiểu học, Phổ cập giáo dục trung học cơ sở và Xóa mù chữ năm 2023.

Theo đó, công nhận các huyện, thị xã và thành phố Huế đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, Phổ cập giáo dục tiểu học, Phổ cập giáo dục trung học cơ sở và Xóa mù chữ năm 2023, gồm các địa phương có tên sau:

TT

Đơn vị

Phổ cập

GDMN5T

Phổ cập

GDTH

Phổ cập GDTHCS

Xóa mù chữ

1

Huyện Phong Điền

Đạt chuẩn

Đạt mức độ 3

Đạt mức độ 3

Đạt mức độ 2

2

Huyện Quảng Điền

Đạt chuẩn

Đạt mức độ 3

Đạt mức độ 2

Đạt mức độ 2

3

Huyện Phú Vang

Đạt chuẩn

Đạt mức độ 3

Đạt mức độ 2

Đạt mức độ 2

4

Huyện Phú Lộc

Đạt chuẩn

Đạt mức độ 3

Đạt mức độ 2

Đạt mức độ 2

5

Huyện Nam Đông

Đạt chuẩn

Đạt mức độ 3

Đạt mức độ 2

Đạt mức độ 2

6

Huyện A Lưới

Đạt chuẩn

Đạt mức độ 3

Đạt mức độ 2

Đạt mức độ 2

7

Thị xã Hương Trà

Đạt chuẩn

Đạt mức độ 3

Đạt mức độ 3

Đạt mức độ 2

8

Thị xã Hương Thủy

Đạt chuẩn

Đạt mức độ 3

Đạt mức độ 2

Đạt mức độ 2

9

Thành phố Huế

Đạt chuẩn

Đạt mức độ 3

Đạt mức độ 2

Đạt mức độ 2

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối