Chính quyền và Người dân

Đảm bảo phương án an toàn các kỳ thi trước diễn biến phức tạp của dịch Covid - 19

  
Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19 làm ảnh hưởng nhiều đến công tác dạy và học trên địa bàn tỉnh, đặc biệt ảnh hưởng đến công tác ôn tập, tổ chức thi đầu cấp và cuối cấp cho các em học sinh. Liên quan đến vấn đề này, Chuyên mục chiến quyền với người dân của Cổng Thông tin điện tử có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Tân - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về các phương án tổ chức thi nhằm đảm bảo chất lượng và an toàn phòng chống dịch.
 Bản in]