• Không có ảnh
 • Nguyễn Nam Tiến
 • Chủ tịch
 • Không có ảnh
 • Võ Văn Chinh
 • Phó Chủ tịch thường trực
 • Không có ảnh
 • Hoàng Trọng Bình
 • Phó Chủ tịch
 • Không có ảnh
 • Lê Thị Tuyết Mai
 • Phó Chủ tịch
  • Điện thoại: 0234.3822430
  • Email: ubmttqvn@thuathienhue.gov.vn