• Không có ảnh
 • Phan Ngọc Thọ
 • Chủ tịch
 • Không có ảnh
 • Nguyễn Văn Phương
 • Phó Chủ tịch
 • Không có ảnh
 • Phan Thiên Định
 • Phó Chủ tịch
 • Không có ảnh
 • Nguyễn Thanh Bình
 • Phó Chủ tịch
 • Không có ảnh
 • Nguyễn Thanh
 • Ủy viên
 • Không có ảnh
 • Lê Hữu Minh
 • Ủy viên
 • Không có ảnh
 • Ngô Nam Cường
 • Ủy viên
 • Không có ảnh
 • Nguyễn Thanh Tuấn
 • Ủy viên
 • Không có ảnh
 • Nguyễn Tân
 • Ủy viên
 • Không có ảnh
 • Lê Anh Tuấn
 • Ủy viên
 • Không có ảnh
 • Nguyễn Đại Vui
 • Ủy viên
 • Không có ảnh
 • Đặng Hữu Phúc
 • Ủy viên
 • Không có ảnh
 • Trần Công Phú
 • Ủy viên
 • Không có ảnh
 • Bạch Chơn Đông
 • Ủy viên
 • Không có ảnh
 • Hồ Sỹ Nguyên
 • Ủy viên
 • Không có ảnh
 • Phan Văn Thông
 • Ủy viên
 • Không có ảnh
 • Nguyễn Xuân Sơn
 • Ủy viên
 • Không có ảnh
 • Đào Chuẩn
 • Ủy viên
 • Không có ảnh
 • Phan Thanh Hải
 • Ủy viên
 • Không có ảnh
 • Nguyễn Nam Hùng
 • Ủy viên
 • Không có ảnh
 • Hồ Bê
 • Ủy viên
 • Không có ảnh
 • Trần Thị Hoài Trâm
 • Ủy viên
 • Không có ảnh
 • Hồ Xuân Trăng
 • Ủy viên
 • Không có ảnh
 • Phan Quý Phương
 • Ủy viên
 • Không có ảnh
 • Nguyễn Đại Viên
 • Ủy viên
 • Không có ảnh
 • Hồ Thắng
 • Ủy viên
  • Địa chỉ cơ quan: Số 16 đường Lê Lợi, thành phố Huế
  • Điện thoại: 0234.3822584
  • Fax: 0234.3822803 - 3822867
  • Email: ubnd@thuathienhue.gov.vn
  • Website: www.thuathienhue.gov.vn