• Không có ảnh
 • Lê Trường Lưu
 • Bí thư
 • Không có ảnh
 • Nguyễn Quốc Đoàn
 • Phó Bí thư Thường trực
 • Không có ảnh
 • Phan Ngọc Thọ
 • Phó Bí thư
  • Điện thoại: 8054266
  • Email: vptuhue@tinhuyhue.vn