Đặc điểm chung về hình thái vùng biển ven bờ hở tích tụ cát

  

Đặc điểm chung của vùng biển ven bờ hở tích tụ cát là bờ biển gần như thẳng tắp kéo dài theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, đáy biển không sâu. thoải và có tích tụ cát, bột xa bờ có sét. Từ bờ ra tới độ sâu 10-15 m đáy biển thềm lục địa có độ dốc đạt tới 0,052 và đường đẳng sâu 10-15m chỉ cách xa bờ 100-2.000 m. Từ độ sâu 10-15 đến 90m độ đốc đáy biển thềm lục địa là 0,002 - 0,003. Nhưng từ độ sâu từ 90 đến 150 m đáy biển lại thoải hơn nhiều (độ dốc bình quân đáy biển 0,0008). Từ độ sâu trên 150 m độ đốc đáy biển tăng cao trở lại. Tuy nhiên, ranh giới ngoài của vùng biển đặc quyền kinh tế rộng 200 hải lý cũng không vượt quá độ sâu 400-500m.

 

Theo Địa chí Thừa Thiên Huế - Phần Tự nhiên

(Nhà Xuất bản Khoa học xã hội - năm 2005)

 Bản in]