Đặc điểm chung về hình thái Đầm An Cư

  

Đầm An Cư (còn có tên là Lập An hoặc Lăng Cô) là thuỷ vực biệt lập, tương đối đẳng thước và kéo dài gần theo hướng Bắc - Nam. Chiều dài khoảng 5 - 6km, chiều rộng 2 - 4km, tổng diện tích mặt nước 15km2. Chiều sâu đầm phổ biến 1 - 3m, tại vùng cửa đầm có lạch sâu tới 10 m. Đầm An Cư giao lưu với biển Đông qua cửa Lăng Cô.

 

Theo Địa chí Thừa Thiên Huế - Phần Tự nhiên

(Nhà Xuất bản Khoa học xã hội - năm 2005)

 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối