Rà soát, triển khai các giải pháp quản lý, giám sát, bảo đảm an toàn giao thông đối với các xe đưa đón học sinh trên địa bàn tỉnh

  

Nhằm tăng cường thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông đối với xe ô tô đưa đón học sinh, ngày 21/6/202, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 6400 /UBND-GT yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục (từ bậc mầm non đến trung học phổ thông) trên địa bàn có sử dụng xe ô tô đưa đón học sinh đến trường thực hiện quy trình, kiểm tra số lượng của học sinh khi lên xe và rời xe; phối hợp với hội phụ huynh làm việc với các đơn vị kinh doanh vận tải, yêu cầu phải thực hiện đầy đủ quy định về an toàn giao thông đối với phương tiện, người lái xe, tuyệt đối không hợp đồng vận chuyển đưa đón học sinh đối với các đơn vị vận tải không đảm bảo các điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; trong đó: Ghi rõ trong hợp đồng vận chuyển giữa cơ sở giáo dục và đơn vị kinh doanh vận tải những yêu cầu, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan về an toàn giao thông, bảo vệ sức khoẻ cho học sinh khi ngồi trên xe và khi lên, xuống xe tô tô; trên xe cần phải có người chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra danh sách học sinh, duy trì trật tự, vệ sinh và hướng dẫn, nhắc nhở học sinh thực hiện các quy định và kỹ năng an toàn khi ngồi trên xe và khi lên, xuống xe ô tô.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các lực lượng chức năng ngành giao thông vận tải và chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra các cơ sở giáo dục, trường học có hoạt động sử dụng xe ô tô đưa đón học sinh.

Sở Giao thông vận tải chủ trì, hướng dẫn việc đăng ký, cập nhật danh sách các xe đưa đón học sinh vào hệ thống để theo dõi, giám sát; yêu cầu các địa phương, đơn vị đăng ký biến động (nếu có), định kỳ hàng quý, gửi về Sở Giao thông vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo để quản lý theo quy định, đảm bảo thực hiện, áp dụng đồng bộ, thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng và công an các địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong hoạt động vận tải hành khách; đặc biệt quan tâm kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các phương tiện xe ô tô đưa đón học sinh.

Ban An toàn giao thông tỉnh, Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố Huế tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theo kế hoạch, nhiệm vụ được giao về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ tại và Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới. Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo rà soát các trường học có hoạt động sử dụng xe ô tô hợp đồng đưa, đón học sinh; yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện đúng quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, đặc biệt là quy định tại điểm a khoản 2 Điều 11 Nghị định 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ, điểm b khoản 6 Điều 4 Thông tư 12/2020/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT (phải có phương án kiểm soát đảm bảo không còn hành khách trên xe, người lái xe kinh doanh vận tải hành khách sau khi kết thúc hành trình hoặc kết thúc ca làm việc, trước khi rời khỏi xe, người lái xe phải kiểm tra khoang hành khách để bảo đảm không còn hành khách ở trên xe).

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]