Quyết định số 1672/QĐ-UBND ngày 21/6/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

  
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định số 1672/QĐ-UBND ngày 21/6/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế (Kích vào file để xem chi tiết)
 Bản in]