Thông báo về việc hủy kết quả phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản

  
Cập nhật:13/05/2024 10:39:11 SA

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 08/5/2024 về việc hủy kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất làm vật liệu san lấp tại khu vực vị trí 2, thôn Phường Hóp, xã Phong An, huyện Phong Điền tại Quyết định số 1985/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 của UBND tỉnh. Cụ thể như sau:

1. Tổ chức trúng đấu giá bị hủy kết quả trúng đấu giá: Công ty Cổ phần Đầu tư Thuận Hóa (trước đây Công ty Cổ phần Đầu tư SLINE).

Địa chỉ: 164 Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Lý do: Công ty Cổ phần Đầu tư Thuận Hóa (người trúng đấu giá) trả kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất làm vật liệu san lấp tại khu vực vị trí 2, thôn Phường Hóp, xã Phong An, huyện Phong Điền.

3. Số tiền đặt trước của Công ty Cổ phần Đầu tư Thuận Hóa đã nộp khi tham gia đấu giá là 70.016.000 đồng được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.


www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối