Xuân Hòa

  

1. Vị trí con đường
   Thuộc Khu QH Hương Long

   Điểm đầu: Đường Nguyễn Phúc Chu

   Điểm cuối: Đường QH

2. Tiểu sử lịch sử gắn liền với con đường

   Xuân Hòa, là một xã cổ được thành lập vào những năm đầu của thế kỷ XVII với cái tên Hà Khê cùng khai sinh và tồn tại với các xã kế cận hai bên bờ sông Hương như Long Hồ, Thụy Lôi (Phú Xuân), Dương Xuân, An Cựu… được ra đời trong các cuộc di dân lớn kể từ khi nhà Trần nhận vùng đất châu Ô, châu Lí của Champa, đổi tên thành châu Thuận, châu Hóa của Đại Việt (1307) cho đến cuối Lê đầu Mạc (trước sau năm 1527).

Xã Hà Khê thuở đầu rất rộng, mặt Nam tiếp cân bờ sông Hương, mặt Bắc giáp xã An Ninh, mặt Tây vượt quá chùa Thiên Mụ, giáp xã Long Hồ, mặt Đông kéo đến con sông nhỏ (sau gọi là sông Kim Long, nay không còn), giáp xã Thụy Lôi… Sau khi dời vào Quảng Điền, lập phủ chính Phúc An (Phước Yên) năm 1626, chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên có lẽ bắt đầu cuộc dò tìm và thấy được Hà Khê là cuộc đất tốt, bèn sai xây dựng cung điện mới. Vì thế, sau khi nối ngôi chừng hơn 2 tháng, Nguyễn Phúc Lan đã dời phủ chính vào đây, gọi là phủ Kim Long, sinh hoạt trở nên sầm uất, phồn vinh với cái tên “kẻ Huế”. Không có tư liệu nào nói về việc đổi tên xã nhưng xem tập văn khế thì từ năm 1754 trở về trước (đến năm 1672) đều ghi là “Hà Khê xã, Kim Long tổng…”, hàng chục tờ còn lại từ năm 1755 trở về sau đều ghi là “Xuân Hòa xã, Kim Long tổng…”. Xã Xuân Hòa, theo địa bạ năm Gia Long 13 (1814), tổng cộng ruộng đất công tư được hơn 91 mẫu, do khai hoang thêm và phục hóa đất phủ chúa cũ. Từ đây về sau, tình hình ổn định, nếu diện tích có tăng (chút ít) cũng chỉ do khai thác bãi bồi ven sông. Nơi đây đã có một bề dày trên năm trăm năm lịch sử. Nhân dân ở đây vẫn mang đậm nét sinh hoạt văn hóa truyền thống dân gian hòa quyện với văn hóa đặc trưng cung đình. Trải qua các thời kỳ, họ cũng có những đóng góp nhất định cho đất nước quê hương, nhất là giai đoạn nhà Tây Sơn cuối thế kỷ XVIII, có nhiều văn bản Hán Nôm được về làng xã thời Tây Sơn; đã phát hiện tấm bia “Hổ hướng Tây Sơn khởi”, tượng voi đá thuộc văn hóa Champa

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh