Nguyễn Thành Ý

  


1. Vị trí con đường
Thuộc Khu quy hoạch Cầu Lim – Phường Thủy Xuân

Điểm đầu: Bùi Viện

Điểm cuối: Phường Thủy Xuân

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường

Nguyễn Thành Ý (1820 - 1897), nhà ngoại giao, nhà cải cách cuối thế kỷ thứ XIX, người làng Túy La, phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (nay là xã Điện Phước, huyện Điện Bàn),

Năm 1843 ông thi đỗ cử nhân tại trường thi Thừa Thiên. Năm 1861, khi đang làm tri phủ Phước Tuy thuộc tỉnh Biên Hòa, ông đã từng mộ quân giúp Trương Định chống Pháp. Năm 1874 ông được triều đình Huế cử làm Khâm phái kiêm Lãnh sự ở Gia Định. Sau đó, làm  Hải phòng sứ ở Quảng Nam. Năm 1877, ông nhận lệnh vua Tự Đức dẫn đầu đoàn mang một số hàng Việt Nam sang Pháp dự hội chợ đấu xảo quốc tế tại Paris. Về nước, ông đã tâu trình lên triều đình nhiều đề nghị cải cách tự cường về kinh tế, ngoại giao, xin chọn một số du học sinh sang Pháp học tại trường Cơ khí tỉnh Toulouse. Năm 1880 ông được lệnh trở lại Sài gòn nhậm chức Khâm phái kiêm Lãnh sự. Nhưng cuộc giao bang giữa Pháp và Việt Nam ngày càng căng thẳng, trong đó ông vẫn giữ thái độ chống thực dân cho nên vào tháng 6/1883, Thống soái Nam Kỳ là Charles Thomson ra lệnh trục xuất ông về Huế.

Tháng 7 năm 1883, ông được thăng chức Hữu Tham tri Bộ Binh và lần lượt giữ các chức Tả Tham tri Bộ Công, Thượng thư Bộ Binh rồi Tổng đốc Hải Dương, Phụ đạo đại thần dạy học cho vua Thành Thái. Đến năm 1894, ông mới về hưu, đến năm 1897 thì mất.

 

 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh