Mê Linh

  


1. Vị trí con đường
Thuộc Phường Hương Sơ

Điểm đầu: Nguyễn Văn Linh

Điểm cuối: Phường Hương Sơ

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường

Địa danh lịch sử chống ngoại xâm. Mê Linh nguyên là tên một huyện thuộc kinh đô Phong Châu, thời thuộc Hán gồm phần đất Sơn Tây, tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ ngày nay, quê hương của Hai Bà Trưng.

Sau khi đánh đuổi được Tô Định, Hai Bà Trưng lên ngôi, đóng đô tại Mê Linh. Khúc sông Hồng chảy từ Việt Trì đến Hà Nội đổi làm phủ Yên Lãng, tỉnh Phúc Yên. Sau Cách mạng Tháng Tám, hai thôn Hạ Lôi và Liễu Trì của phủ Yên Lãng nhập lại và đặt tên là xã Mê Linh.

Năm 1977, huyện Yên Lãng đổi lại làm huyện Mê Linh, cắt khỏi tỉnh Vĩnh Phúc, nhập vào thủ đô Hà Nội. Năm 1991 lại trả về cho tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 01 tháng 8 năm 2008, huyện Mê Linh tách khỏi tỉnh Vĩnh Phúc và sát nhập vào thủ đô Hà Nội.

 Bản in]

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh