Khúc Hạo

  


1. Vị trí con đường

Thuộc Khu quy hoạch Cầu Lim – Phường Thủy Xuân

Điểm đầu: Bùi Viện

Điểm cuối: Phường Thủy Xuân

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường

Khúc Hạo (?-917) hoặc Khúc Thừa Hạo là con của Khúc Thừa Dụ, người làng Cúc Bồ xã Kiến Quốc huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương. Ông được coi là người thực hiện cải cách hành chính đầu tiên ở Việt Nam.

Ngày 23 tháng 7 năm 907, Khúc Thừa Dụ mất, Khúc Hạo lên thay cha nắm giữ chính quyền đã tiến hành nhiều cải cách quan trọng nhằm khẳng định nền độc lập của đất nước. Ông sửa lại chế độ điền tô, thuế má lực dịch nặng nề của thời thuộc Đường. Ông ra lệnh "bình quân thuế ruộng, tha bỏ lực dịch, lập sổ hộ khẩu, kê rõ quê quán, giao cho giáp trưởng (quản giáp) trông coi".

Khúc Hạo đã có những cố gắng lớn đầu tiên nhằm xây dựng chính quyền độc lập, thống nhất từ trung ương đến xã. Ông chia cả nước thành những đơn vị hành chính các cấp: lộphủchâugiáp. Mỗi xã đặt ra xã quan, một người chánh lệnh trưởng và một người tá lệnh trưởng. Một số xã ở gần nhau thời thuộc Đường gọi là hương nay đổi là giáp, mỗi giáp có một quản giáp và một phó tri giáp để trông nom việc kê hộ khẩu, nhân khẩu và việc thu thuế. Theo sách "An Nam chí nguyên", Khúc Hạo đặt thêm 150 giáp, cộng với những giáp trước đây nhà Đường đặt, cả thảy có 314 giáp.

Cuộc cải cách và sự cai trị vững vàng của Khúc Hạo làm cơ sở kinh tế, xã hội vững chắc cho nền độc lập, tự chủ của người Việt sau này.

Ông mất vào năm Đinh Sửu - 917, con ông là Khúc Thừa Mĩ nối nghiệp.

 Bản in]

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh