Hồ Quý Ly

  


1. Vị trí con đường

Thuộc Phường Phú Hậu

Điểm đầu: Nguyễn Gia Thiều

Điểm cuối: Phường Phú Hậu

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường

Hồ Quý Ly (1336 - 1407), người làng Bồ Đạt, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Hồ Quý Ly còn có hai người cô trong họ làm phi tần của Trần Minh Tông, một bà sinh ra Trần Nghệ Tông, một bà sinh ra Trần Duệ Tông. Đến đời vua Trần Nghệ Tông, Hồ Quý Ly được tin dùng và được giữ các chức vụ quan trọng như: Khu mật Đại sứ (1371), Tiểu Tư không (1377), Thống chế Đô hải tây, tước Trung tuyên Hầu (1380) Đồng bình Chương sự, được vua ban cho gươm và cờ đề chữ “Văn võ toàn tài, quan thần đồng đức”. Ông còn được vua gả công chúa Huy Ninh làm vợ.

Năm 1394, Thượng hoàng Nghệ Tông băng hà. Hồ Quý Ly lên làm Phụ chính Thái sư. Năm 1400, Hồ Quý Ly soán ngôi vị nhà Trần, đặt niên hiệu là Thánh Nguyên, đổi quốc hiệu là Đại Ngu.

Năm 1406 lấy cớ "phù Trần diệt Hồ", nhà Minh sai Trương Phụ, Mộc Thạnh mang 20 vạn quân sang đánh Đại Ngu và đến năm 1407 Hồ Quý Ly bị giặc bắt, nhà Hồ bị sụp đổ.

Trong thời gian trị vì Hồ Quý Ly là người có nhiều cải cách về chế độ thuế khóa, sở hữu ruộng đất, khoa cử, quy định việc đo lường, ban hành tiền giấy. quyết định dùng chữ Nôm để chấn hưng nền giáo dục. Chính ông đã biên tập thiên “Võ Dật” để dạy cho con cái nhà quan.

 Bản in]

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh