Đặng Chiêm

  


1. Vị trí con đường
Thuộc Phường Hương Sơ

Điểm đầu: Đặng Tất

Điểm cuối: Phường Hương Sơ

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường

Đặng Chiêm (1429 -?), một danh sĩ đời Lê Nhân Tông (1413 - 1459), thuộc dòng dõi Đặng Dung thời hậu Trần. Quê ở huyện Tiên Lộc (nay là Can Lộc), tỉnh Hà Tĩnh, sau dời ra ở thị xã Mạc Bồ huyện Sơn Vi, phủ Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Năm Quý Dậu - 1453, ông đỗ Nhị giáp Tiến sĩ, đời Lê Thánh Tông. Ông làm đến Thừa chính sứ ti Tham nghị ở đất Hóa Châu. Khi làm quan ông có dâng sớ điều trần 5 điều:

1. Tăng cường phòng thủ cửa bể Tư Dung (nay là cửa Tư Hiền tỉnh Thừa Thiên);

2. Lấp Nhuyễn hải khẩu (nay là cửa Thuận An ở Thừa Thiên);

3. Mở cửa bể Liên Cừ (nay thuộc xã Thủy Liên, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình);

4. Bãi bỏ chức Nguyên đầu thuế sứ vì không ích lợi và hao tốn công quỹ;

5. Chiêu tập những người lưu lạc để đưa vào khai khẩn ruộng hoang ở châu Bố Chính (Quảng Bình).

Cuộc đời ông hết lòng mưu phúc cho dân cho nước, được sĩ phu trọng vọng.

 Bản in]

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh