Đại Hóa

  

+ Điểm đầu: Nhà khách

+ Điểm cuối: Nhà ông Mỹ

- Tóm tắt tiểu sử nhân vật, địa danh:

Là một xã miền núi thuộc huyện Phú Lộc (là gốc huyện Nam Đông ngày nay). Từ tháng 4 năm 1947, Huyện ủy Phú Lộc chỉ định đồng chí Ngô Đình làm Bí thư Chi bộ xã Đại Hóa. Sau khi xác nhập hai xã Đại Hóa và Hương Tả thành xã Xuân Lộc (Phú Lộc) thì cử đồng chí Võ Bính trực tiếp làm Bí thư.

 Bản in]
Các bài khác
     

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh