Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 04 tháng 04 năm 2024 về Ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng Chuyển đổi số các cấp của tỉnh Thừa Thiên Huế.

  

Xin xem chi tiết ở file đính kèm:

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng Chuyển đổi số các cấp của tỉnh Thừa Thiên Huế (Xem File đính kèm)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối