Quyết định số 2263/QĐ-UBND ngày 27/09/2023 của UBND tỉnh về việc Ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số các cấp của tỉnh Thừa Thiên Huế

  
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định số 2263/QĐ-UBND ngày 27/09/2023 của UBND tỉnh về việc Ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số các cấp của tỉnh Thừa Thiên Huế ()
2 Bộ chỉ số đính kèm Quyết định số 2263/QĐ-UBND ngày 27/09/2023 của UBND tỉnh về việc Ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số các cấp của tỉnh Thừa Thiên Huế ()
3 PL1 đính kèm Quyết định số 2263/QĐ-UBND ngày 27/09/2023 của UBND tỉnh về việc Ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số các cấp của tỉnh Thừa Thiên Huế ()
4 PL2 đính kèm Quyết định số 2263/QĐ-UBND ngày 27/09/2023 của UBND tỉnh về việc Ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số các cấp của tỉnh Thừa Thiên Huế ()
5 PL3 đính kèm Quyết định số 2263/QĐ-UBND ngày 27/09/2023 của UBND tỉnh về việc Ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số các cấp của tỉnh Thừa Thiên Huế ()
thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối