Kế hoạch số 399/KH-UBND ngày 07/12/2023 của UBND tỉnh Tổ chức Tuần lễ Chuyển đổi số - Huế 2023

  
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Kế hoạch số 399/KH-UBND ngày 07/12/2023 của UBND tỉnh Tổ chức Tuần lễ Chuyển đổi số - Huế 2023 (Khai mạc ngày 14/12/2023) ()
thuathienhue.gov.vn
 Bản in]