Kế hoạch số 323/KH-UBND ngày 22/09/2023 của UBND tỉnh Duy trì và nâng cao xếp hạng chỉ số chuyển đổi số (DTI) tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023

  
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Kế hoạch số 323/KH-UBND ngày 22/09/2023 của UBND tỉnh Duy trì và nâng cao xếp hạng chỉ số chuyển đổi số (DTI) tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023 ()
2 PL đính kèm Kế hoạch số 323/KH-UBND ngày 22/09/2023 của UBND tỉnh Duy trì và nâng cao xếp hạng chỉ số chuyển đổi số (DTI) tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023 ()
thuathienhue.gov.vn
 Bản in]