Bước đột phá trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Phú Lộc

  
Đáp ứng nhu cầu vay vốn của đông đảo hộ nghèo và các đối tượng chính sách
Đáp ứng nhu cầu vay vốn của đông đảo hộ nghèo và các đối tượng chính sách
(CTTĐT) - Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội, công tác triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Mô hình tổ chức và phương thức quản lý phù hợp với thực tiễn cơ sở, huy động được nhiều nguồn lực, đáp ứng nhu cầu vay vốn của đông đảo hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.

Từ khi có Chỉ thị số 40-CT/TW hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn được Huyện ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện quan tâm, chỉ đạo thường xuyên hơn và quyết liệt hơn. Cụ thể là chỉ đạo cấp ủy, UBND cấp xã quan tâm bố trí 17 Điểm giao dịch cố định hàng tháng của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) trong khuôn viên trụ sở UBND xã; chỉ đạo Ban Giảm nghèo xã, Hội đoàn thể và Trưởng thôn thực hiện rà soát, phê duyệt danh sách hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác thường xuyên để làm cơ sở cho NHCSXH xem xét cho vay, nhằm hỗ trợ vốn vay kịp thời cho người dân có nhu cầu nhất là các hộ gia đình nghèo, khó khăn, lao động thiếu việc làm để tạo công ăn việc làm, ổn định đời sống.

Ông Nguyễn Hữu, Chủ tịch UBND xã Giang Hải cho biết: Đảng ủy, HĐND và UBND xã rất quan tâm đến hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Bên cạnh việc bố trí Điểm giao dịch xã nằm trong khuôn viên của UBND xã. Ngoài ra,  UBND xã không tổ chức các phiên họp tại hội trường lớn của UBND trùng vào các ngày giao dịch cố định để tạo điều kiện thuận lợi cho NHCSXH hoạt động và bà con đến giao dịch; hàng tháng vào ngày giao dịch cố định, UBND xã bố trí công an chính quy tham gia bảo vệ phiên giao dịch nhằm đảm bảo hoạt động của NHCSXH được an toàn.

Mô hình vườn tiêu của ông Nguyễn Đức Hòa, xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc

Xác định vốn tín dụng ưu đãi là công cụ hữu hiệu, thiết thực để thực hiện mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, tạo việc làm. Huyện ủy, UBND huyện luôn dành sự quan tâm và tạo mọi điều kiện cho hoạt động của NHCSXH trên địa bàn, góp phần đẩy nhanh các chương trình cho vay đến các đối tượng thụ hưởng. Hằng năm, huyện đều cân đối, bố trí vốn chuyển sang Phòng giao dịch NHCSXH huyện để bổ sung nguồn lực cho vay, qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, tổng số vốn ngân sách ủy thác đến nay lên 11,6 tỷ đồng. Tổng dư nợ của NHCSXH huyện Phú Lộc đạt 571,8 tỷ đồng, với 16 chương trình vay vốn và 12.617 khách hàng đang còn dư nợ được ủy thác qua 04 tổ chức chính trị - xã hội.

Chỉ thị số 40-CT/TW ra đời thúc đẩy mạnh mẽ tư duy và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy vai trò, chức năng giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và tổ chức chính trị - xã hội các cấp đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội; tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động NHCSXH đáp ứng tình hình mới, chú trọng nguồn vốn cho vay gắn với định hướng sản xuất cây trồng, vật nuôi, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, hướng tới đưa vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ trở thành nguồn lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

w.w.w.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối