Phú Vang: Triển khai Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở

  
Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Đức Lộc triển khai tại Hội nghị
Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Đức Lộc triển khai tại Hội nghị
Sáng ngày 22/4, UBND huyện Phú Vang tổ chức Hội nghị triển khai Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; đồng chí Lê Đức Lộc -HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện tham dự và quán triệt tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Đức Lộc; Trưởng Phòng Nội vụ huyện Lê Thị Thu Hương truyền đạt các nội dung của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Theo đó, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 10/11/2022, có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2023. Luật gồm 6 chương, 91 điều quy định thống nhất, đồng bộ về việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và việc thực hiện dân chủ ở tổ chức có sử dụng lao động.

Việc triển khai Luật thực hiện quy chế dân chủ cơ sở góp phần làm cho đội ngũ, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong toàn huyện nắm rõ các nội dung tại các văn bản này, để tổ chức thực hiện; là cơ sở vững chắc cho thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ và vai trò tự quản của Nhân dân, tiếp tục khẳng định và góp phần thực hiện tốt hơn, có hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng.


Tại Hội nghị


www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]