Phong Điền tổng kết công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ năm 2024

  
Đồng chí Nguyễn Đình Bách, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Đình Bách, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị.
Sáng ngày 24/5, UBND huyện Phong Điền tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2025. Tham dự Hội nghị có đồng chí Thượng tá Lê Văn Lĩnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Đồng chí Nguyễn Đình Bách, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

Năm 2024, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân trên địa bàn huyện được Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đúng quy trình thứ tự các bước công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, thực hiện tốt công tác chế độ chính sách hậu phương quân đội, tổ chức giao quân cho các đơn vị bảo đảm theo chỉ tiêu. Cơ quan quân sự từ huyện đến các xã, thị trấn đã phối hợp với công an và các ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp triển khai thực hiện công tác tuyển quân đúng các khâu, các bước, đảm bảo chất lượng, đúng quy định.

Năm 2024, huyện Phong Điền đã giao quân cho các đơn vị với số lượng 145/145 thanh niên đạt 100% chỉ tiêu giao, gồm Sư đoàn 324/QK4: 75 thanh niên; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh: 23 thanh niên; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: 10 thanh niên và Công an: 37 thanh niên.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thượng tá Lê Văn Lĩnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và đồng chí Nguyễn Đình Bách, Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, để làm tốt công tác tuyển quân năm 2025, các cấp, các ngành cần thực hiện tốt công tác phúc tra, nắm nguồn thanh niên trong độ tuổi từ 18 đến 27 đảm bảo đúng quy trình; việc triển khai thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự nhất thiết phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; thực hiện tốt công bằng xã hội, dân chủ và công khai trong tuyển quân; tổ chức điều hành điểm khám sức khỏe đảm bảo theo quy định; đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục về Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân. Chú trọng phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong việc tổ chức sơ tuyển nghĩa vụ quân sự, thực hiện đúng các khâu, các bước theo hướng dẫn, đồng thời làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, công an để con em yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ,…

Tại Hội nghị, UBND huyện đã khen thưởng 3 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024.


Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và
 thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]