Phát huy vai trò nòng cốt, mở rộng dân chủ

  
Đồng chí Hà Văn Tuấn – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu chỉ đạo Đại hội
Đồng chí Hà Văn Tuấn – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu chỉ đạo Đại hội
Đó là nội dung trọng tâm được đúc kết tại Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Hương Trà lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029, diễn ra trong 2 ngày 20 và 21/6. Đến dự có UVTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Phạm Thị Minh Huệ; UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Nam Tiến và lãnh đạo Mặt trận các huyện, thị, TP-Huế.

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Hương Trà đã hoàn thành đạt và vượt 9/9 chỉ tiêu Đại hội đề ra. Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, mang lại hiệu quả thiết thực, khơi dậy tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của Nhân dân trong xây dựng nông thôn, đô thị văn minh. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững gắn với công tác an sinh xã hội, MTTQVN thị xã đã huy động hơn 14 tỷ đồng hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn sửa chữa 385 nhà và xây dựng mới 20 nhà Đại đoàn kết; cùng với chính quyền các cấp giúp đỡ 869 hộ vươn lên thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thị xã xuống còn 1,5%. Với phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm, Mặt trận các cấp của thị xã đã vận động Nhân dân đóng góp công sức, kinh phí, hiến đất và tài sản trên đất xây dựng hơn 136,42km đường bê tông, xóm, kiệt, điện chiếu sáng góp phần thay đổi diện mạo đô thị và nông thôn thị xã…

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, nhiệm kỳ 2024 - 2029, MTTQVN thị xã Hương Trà tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt mở rộng dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Mặt trận; đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, hướng mạnh về cơ sở; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện đoàn kết lương giáo, tạo động lực và sức mạnh tổng hợp để xây dựng quê hương Hương Trà phồn vinh, hạnh phúc, góp phần cùng với tỉnh đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Đại hội đã hiệp thương cử 51 vị vào Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2024-2029; hiệp thương cử 03 vị vào Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã khóa XI; Ông Nguyễn Xuân Thạnh - Thị ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ thị xã được hiệp thương cử chức danh Chủ tịch và ông Đặng Công Lợi - Phó Chánh văn phòng Thị ủy được hiệp thương cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2024-2029; hiệp thương 15 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Dịp này, UBND và UBMTTQ Việt Nam thị xã đã khen thưởng cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận giai đoạn 2019-2024.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

www.thuathienhue.gov.vn (CTV)
 Bản in]