Phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, gắn với các nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội

  
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT chi nhánh NHCSXH tỉnh Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại phiên họp
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT chi nhánh NHCSXH tỉnh Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại phiên họp
(CTTĐT) - Đó là yêu cầu của UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại phiên họp Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm đánh giá kết quả hoạt động quý I/2024 và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2024, tổ chức chiều ngày 17/04.

Theo báo cáo của Ban đại diện NHCSXH tỉnh, trong quý I năm 2024, bám sát nghị quyết của HĐQT NHCSXH, cũng như các định hướng, chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban đại diện tỉnh đã chỉ đạo NHCSXH tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, tập trung triển khai một cách quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, vì thế trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, tiếp tục có sự chuyển biến rõ nét, tích cực, tăng trưởng đi đôi với chất lượng ổn định, bền vững.

Nguồn vốn thực hiện đến 31/3/2024 tại Chi nhánh đạt 4.495,1 tỷ đồng, tăng 111,7 tỷ đồng so với năm 2023, tỷ lệ tăng trưởng 2,54% (nguồn vốn trung ương tăng 57,6 tỷ đồng, tăng 1,38%, nguồn vốn địa phương tăng 54,1 tỷ đồng, tăng 25,81%). Tổng dư nợ đến 31/3/2024 đạt 4.461,6 tỷ đồng với 96.353 khách hàng còn dư nợ, tăng 86,2 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng dư nợ toàn chi nhánh đạt 1,97%. Doanh số cho vay quý I/2024 đạt 386 tỷ đồng, với 7.930 lượt khách hàng được vay vốn, tập trung chủ yếu vào các chương trình cho vay hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, cho vay NS&VSMTNT, cho vay giải quyết việc làm,…

Giám đốc NHCSXH chi nhánh tỉnh Phạm Hương Giang báo cáo tại phiên họp

Tổng dư nợ ủy thác qua các tổ chức Hội, đoàn thể đến 31/3/2024 đạt 4.420,4 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 99,08% trên tổng dư nợ toàn chi nhánh, tăng 82 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 1,89% so với năm 2023, với 95.845 hộ còn dư nợ; với 2.329 Tổ TK&VV. Trong quý I/2024, Chi nhánh đã tiếp tục duy trì hoạt động ổn định, hiệu quả 100% Điểm giao dịch tại các xã, phường, thị trấn (141 Điểm giao dịch/141 xã, phường, thị trấn) trên địa bàn 9 huyện, thị xã và thành phố Huế. Tại các Điểm giao dịch, có 2.281 Tổ TK&VV/2.329 (tỷ lệ 97,94%) đã thực hiện giao dịch qua App của NHCSXH, qua đó rút ngắn thời gian giao dịch, nâng cao chất lượng phục vụ cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Bên cạnh việc kiểm tra theo kế hoạch, Chi nhánh cũng đã tập trung kiểm tra hồ sơ, đối chiếu thực tế việc thực hiện nguồn vốn của các chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP nhằm chấp hành nghiêm túc quy trình cho vay, đảm bảo cho vay đúng đối tượng thụ hưởng, sử dụng vốn đúng mục đích xin vay nhằm phát huy hiệu quả, tạo thu nhập cho người vay.   

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT chi nhánh NHCSXH tỉnh Nguyễn Thanh Bình ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các thành viên ban đại diện trong việc triển khai nhiệm vụ, thúc đẩy đưa nguồn vốn tín dụng chính sách đến gần hơn với các đối tượng thụ hưởng, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong quý I năm 2024. Từ đó, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT chi nhánh NHCSXH tỉnh Nguyễn Thanh Bình đề nghị tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kết luận, Chỉ thị của Ban Bí thư TW Đảng, Chỉ thị của Tỉnh ủy một cách hiệu quả và thiết thực hơn nữa trong giai đoạn mới, trọng tâm là tăng cường nguồn lực từ địa phương hỗ trợ thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.Tập trung triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao. Tiếp tục chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương thường xuyên rà soát, lập và phê duyệt danh sách đối tượng thụ hưởng các chương trình tín dụng chính sách xã hội, chương trình tín dụng đối với học sinh sinh viên,…để khách hàng thuộc đối tượng thụ hưởng tiếp cận kịp thời nguồn vốn tín dụng chính sách khi có nhu cầu. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp thực hiện "Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo năm 2024" một cách hiệu quả và thiết thực.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT chi nhánh NHCSXH tỉnh Nguyễn Thanh Bình, đề nghị trong thời gian tới cần tiếp tục phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, gắn với các nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội. Cần rà soát, triển khai kế hoạch và các nhiệm vụ một cách đồng bộ, chú trọng công tác giải ngân nguồn vốn đến với người dân.Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh tồn tại, thiếu sót trong hoạt động tại các điểm giao dịch xã cả về hình thức, nội dung và quy trình thực hiện. Đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các dự án, mô hình, chương trình có kết quả tốt, các gương điển hình tiên tiến thực hiện hiệu quả tín dụng chính sách xã hội.

Tại phiên họp

w.w.w.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]