Kế hoạch thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024

  
Ngày 13/6, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 248/KH-UBND về thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2024, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Xem file đính kèm:

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Kế hoạch số 248/KH-UBND về thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2024, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (Xem file đính kèm)
w.w.w.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]