Dừng in thẻ BHYT giấy đối với người hưởng trợ cấp thất nghiệp và người tham gia BHXH bắt buộc

  
Kể từ ngày 01/5/2024, BHXH tỉnh dừng việc in thẻ BHYT giấy đối với người hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) và người tham gia BHXH bắt buộc, bao gồm các trường hợp tăng mới hoặc đề nghị cấp lại thẻ BHYT nhằm tiếp tục thực hiện đơn giản hóa thủ tục, giấy tờ, tiết kiệm thời gian cho người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT).

Theo đó, BHXH tỉnh thực hiện gia hạn giá trị sử dụng thẻ BHYT trên hệ thống dữ liệu và người tham gia tiếp tục sử dụng thẻ BHYT đã được cấp trước đó, hoặc CCCD để xuất trình khi đi khám, chữa bệnh BHYT. Ngoài ra, đối với tài khoản của người dân đã được định danh điện tử mức độ 2 được sử dụng thẻ BHYT tích hợp trên ứng dụng VNeID để đi khám, chữa bệnh BHYT, đồng thời có thể đăng nhập ứng dụng VssID sử dụng thẻ BHYT tích hợp trên ứng dụng này để đi khám, chữa bệnh BHYT.

Để tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo quyền đầy đủ, kịp thời đối với người tham gia khi đi khám chữa bệnh BHYT, BHXH tỉnh đề nghị Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh và các đơn vị sử dụng lao động: Thông tin nội dung trên đến người lao động khi nộp hồ sơ giải quyết hưởng TCTN hoặc người lao động đang tham gia BHXH, BHYT tại đơn vị để biết, thực hiện. Tiếp tục phối hợp với cơ quan BHXH phổ biến, hướng dẫn người lao động, người nộp hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng TCTN thực hiện cài đặt ứng dụng VssID để tra cứu thông tin về quá trình tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp; đồng thời tuyên truyền người lao động, người nộp hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng TCTN cần thực hiện đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để có thể sử dụng thẻ BHYT tích hợp trên ứng dụng VneID, VssID khi đi khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

BHXH tỉnh cũng đề nghị Sở Y tế tỉnh có văn bản chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh phối hợp hướng dẫn, tiếp nhận CCCD hoặc thẻ BHYT được tích hợp trên ứng dụng VNeID, VssID để thực hiện việc khám chữa bệnh cho người tham gia BHYT, đảm bảo thuận tiện, đầy đủ quyền lợi theo quy định. Trường hợp người tham gia BHYT đến giao dịch tại các cơ sở khám, chữa bệnh nhưng chưa cài đặt, hoặc đã cài đặt nhưng chưa kích hoạt thành công ứng dụng VNeID mức độ 2, VssID hoặc CCCD chưa đồng bộ với dữ liệu tham gia BHYT đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh hướng dẫn người tham gia BHYT liên hệ ngay cơ quan BHXH để được hỗ trợ giải quyết để không ảnh hưởng đến việc khám chữa bệnh của người tham gia BHYT.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]