Add Content...

Bộ Xây dựng thẩm định Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô đến năm 2045

  
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn phát biểu tại cuộc họp
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn phát biểu tại cuộc họp
(CTTĐT) - Chiều ngày 21/6, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội đồng thẩm Định Nguyễn Tường Văn đã chủ trì cuộc họp thẩm định Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2045. Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh cùng lãnh đạo sở Xây dựng; Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh và các đơn vị, địa phương liên quan.

Mục tiêu điều chỉnh quy hoạch nhằm Phát triển Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô thành khu vực kinh tế năng động, hoàn chỉnh về cơ cấu và chức năng; có khả năng cạnh tranh cao trong thu hút công nghiệp, công nghệ, du lịch và dịch vụ cũng như phát triển đô thị. Tạo lập môi trường đầu tư hấp dẫn, có khả năng tiếp cận nhanh về hàng hóa và dịch vụ với vùng và quốc tế với nguồn nhân lực được đào tạo có chất lượng cao và nền kinh tế chuyển dịch theo hướng hiện đại. Xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô thành khu kinh tế có hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế, hạ tầng kỹ thuật - xã hội đồng bộ, hiện đại; không gian kiến trúc cảnh quan, đô thị văn minh, tiên tiến, môi trường bền vững và sử dụng đất đai hiệu quả; Làm cơ sở để triển khai các quy hoạch, các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn và là công cụ pháp lý để quản lý, kiểm soát các hoạt động xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Đồ án điều chỉnh quy hướng đến xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô là đầu mối giao thông quốc gia và quốc tế, cửa ngõ ra biển quan trọng, cung cấp các dịch vụ cảng nước sâu và điều phối hàng hóa trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và hành lang Đông – Tây; Là một trong những trung tâm giao thương lớn và hiện đại, trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng tổng hợp mang tầm cỡ quốc gia, quốc tế của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và cả nước; Là khu vực được ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp sạch và công nghiệp kỹ thuật cao, hiện đại, có khả năng cạnh tranh cao trong khu vực; Là đô thị đạt tiêu chí đô thị loại III, phát triển đồng bộ hạ tầng kinh tế, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo hướng thông minh, bền vững trên hành lang phát triển kết nối Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng; Là địa bàn quan trọng về quốc phòng và an ninh của khu vực miền Trung và cả nước.

Mục tiêu và tính chất lập đồ án điều chỉnh quy hoạch tuân thủ theo Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 20/4/2023; cơ bản kế thừa các mục tiêu, tính chất theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1771/QĐ-TTg ngày 05/12/2008.


Tại cuộc họp

Phó Chủ tịch Hoàng Hải Minh cho biết, trải qua hơn 15 năm thành lập và đi vào hoạt động, diện mạo vùng Chân Mây - Lăng Cô đã có những thay đổi đáng kể, phát triển theo đúng định hướng, thực sự trở thành vùng động lực phát triển của tỉnh và Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; hình ảnh và thương hiệu của Khu kinh tế ngày càng thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước, từng bước khẳng định vị trí, vai trò động lực trong thu hút đầu tư và phát triển kinh tế của tỉnh.

Trong quá trình triển khai thực hiện theo đồ án quy hoạch chung hiện hành đã có một số hạn chế, bất cập nảy sinh so với thực tiễn do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan. Tình hình thu hút đầu tư và phát triển các dự án sản xuất kinh doanh tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô chưa đạt mục tiêu dự kiến, giá trị sản xuất công nghiệp còn thấp, việc giải quyết việc làm cho người lao động chưa nhiều, bộ mặt đô thị chưa được phát triển...

Bên cạnh đó, hiện nay các quy hoạch phát triển ngành toàn quốc đã được phê duyệt; đồng thời, Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã có nhiều định hướng mới cho việc phát triển của Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô nên có những thay đổi về chủ trương chính sách từ cấp trên, cần thiết phải phản ánh trong đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. Vì vậy, trong xu thế phát triển hiện nay, việc điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô là cần thiết để đáp ứng với tình hình thực tế và nhu cầu thu hút đầu tư của địa phương.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đánh giá cao các nội dung mà tỉnh Thừa Thiên Huế đã chuẩn bị, Đồ án bám sát nội dung, tuân thủ theo Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt . Đề nghị tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục hoàn thiện các ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch. Chú ý việc cập nhật ranh giới đồ án quy hoạch theo nhiệm vụ phê duyệt quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Lưu ý việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, đất lúa; phương án phát triển đô thị của quy hoạch Chân Mây trong tương lai phải đảm bảo thống nhất với các đồ án quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt như quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]