Add Content...

Phú Lộc: Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2024

  
Tại hội nghị
Tại hội nghị
Chiều ngày 20/6, UBND huyện Phú Lộc tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2024; đồng thời, xem xét, thông qua các nội dung trình Huyện ủy và HĐND huyện tại kỳ họp giữa năm 2024. Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hải Đăng và Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Minh Quân chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, UBND huyện Phú Lộc tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch, chương trình công tác cụ thể nhằm triển khai thực hiện hoàn thành, có hiệu quả mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội. Tổng doanh thu các ngành dịch vụ khoảng 14.592 tỷ đồng, đạt 56,85% so với kế hoạch, tăng 2,76% so với cùng kỳ. Nhiều hoạt động du lịch lễ hội, văn hóa đặc sắc được tổ chức. Đặc biệt, tổ chức thành công kỷ niệm 15 năm vịnh Lăng Cô được công nhận vịnh đẹp thế giới.


Phú Lộc tổ chức thành công kỷ niệm 15 năm vịnh Lăng Cô được công nhận vịnh đẹp thế giới

Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng ước khoảng 7.367 tỷ đồng, đạt 56,12% kế hoạch năm 2024, tăng 27,83% so với cùng kỳ. Huyện đưa các giống lúa chất lượng cao vào sản xuất vụ đông xuân 2.100ha và năng suất đạt 66,37 tạ/ha, tăng 2,56 tạ/ha so với cùng kỳ; đến nay, toàn huyện có 14 sản phẩm đã cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP. Huyện chủ động triển khai thực hiện kế hoạch Chương trình xây dựng nông thôn mới và tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục, tiêu chí để đề nghị công nhận xã Vinh Hưng, Lộc Bổn đạt nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao trong năm 2024.

Kỳ thi học sinh giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2023-2024 Phú Lộc có 83 giải, đứng thứ 2 toàn tỉnh. Chính sách an sinh xã hội được quan tâm chú trọng. Công tác nội vụ, quốc phòng an ninh được triển khai toàn diện, đồng bộ và hiệu quả.


Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hải Đăng phát biểu tại hội nghị

Trong 6 tháng cuối năm 2024, UBND huyện Phú Lộc tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó từng bước cải thiện môi trường du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo ra các sản phẩm truyền thống, đặc sản để thu hút khách du lịch; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề; chú trọng phát triển các sản phẩm OCOP và mô hình trồng rừng gỗ lớn, cây dược liệu; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để sớm triển khai thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách; tập trung triển khai có hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2024; phát triển các bộ môn thể thao giải trí và tổ chức các hoạt động, cuộc thi để quảng bá du khách về Phú Lộc, đặc biệt khu vực phố đi bộ Nguyễn Văn, thị trấn Lăng Cô; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 1,48% và tỷ lệ hộ cận nghèo còn 1,73% vào cuối năm 2024...

www.thuathienhue.gov.vn (CTV)
 Bản in]