Add Content...

Nam Đông: Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ IV - Năm 2024

  
Đoàn chủ tịch chủ trì Đại hội
Đoàn chủ tịch chủ trì Đại hội
Sáng ngày 20/6, huyện Nam Đông long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các Dân tộc thiểu số lần thứ IV – Năm 2024. Tham dự tặng hoa chúc mừng có đồng chí Hồ Xuân Trăng, TUV – Trưởng ban dân tộc tỉnh, đồng chí Trần Thị Hoài Trâm, TUV – Bí thư huyện ủy và 100 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 12 nghìn bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

Huyện Nam Đông được tái lập vào tháng 10 năm 1990, dân số hiện nay khoảng 28 nghìn người. Trong đó, người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 47%, gồm 20 dân tộc sinh sống tập trung ở 06 xã định canh định cư, trong đó người dân tộc Cơ tu chiếm đa số. Trong 5 năm qua, các dân tộc thuộc huyện Nam Đông đã phát huy truyền thống đoàn kết, cần cù, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hăng hái thi đua yêu nước, đạt được những thành quả rất quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; diện mạo vùng đồng bào ngày càng một khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân từng bước được cải thiện rõ rệt. Kết quả thực hiện các chương trình, chính sách, dự án đối với vùng đồng bào dân tộc và miền núi: Tổng số kinh phí đầu tư và phát triển sản xuất cho 6 xã vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2019-2024 là gần 568 tỷ đồng, tăng gần 157 tỷ đồng so với giai đoạn 2014-2019. Đáng chú ý, trên lĩnh vực xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn huyện có 7/9 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 4 xã vùng đồng bào DTTS và 2 xã còn lại đã rà soát đạt 19/19 tiêu chí, đang trình hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; cấp huyện đạt được 6/9 tiêu chí huyện nông thôn mới.

Mục tiêu cụ thể trong giai đoạn 2024-2029, tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả 3 Chương trình mục tiêu quốc gia (xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi), góp phần phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững gắn với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái; đẩy mạnh giảm nghèo nhanh và bền vững...Cùng các chỉ tiêu phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo dưới 5%; thu nhập bình quân đầu người 61 triệu đồng; tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch 98%; 100% xã đạt chuẩn NTM.

Phát biểu tại Đại hội, lãnh đạo Ban dân tộc tỉnh và huyện đánh giá cao sự đoàn kết, vai trò trách nhiệm của các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Đồng thời mong muốn trong giai đoạn tới, bà con các dân tộc thiểu số tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của các dân tộc anh em trong sản xuất và đời sống, tăng cường vai trò của già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong việc vận động bà con thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực phát triển sản xuất, xây dựng thôn, bản ngày càng giàu đẹp, văn minh; phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của các dân tộc anh em trong sản xuất và đời sống; tích cực tham gia thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội tại địa bàn; chương trình xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng cuộc sống, tự lực, tự cường vươn lên thoát nghèo, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng, địa phương, giữa dân tộc kinh và dân tộc thiểu số; giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu. Thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “dòng họ, làng, bản không có hộ nghèo” giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.


Đồng chí Trần Quốc Phụng – Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen


Lãnh đạo huyện trao bức trướng cho Đoàn chủ tịch


Đồng chí Hồ Xuân Trăng, TUV – Trưởng ban dân tộc tỉnh trao giấy khen


www.thuathienhue.gov.vn (CTV)
 Bản in]