Add Content...

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Trung tâm Y tế huyện Phú Vang

  
Đồng chí Vũ Thanh Mai - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án tổng kết 15 phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Vũ Thanh Mai - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án tổng kết 15 phát biểu tại buổi làm việc
Chiều ngày 21/5, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Vũ Thanh Mai - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 38, Trưởng Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Trung tâm Y tế huyện Phú Vang về kết quả sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới. Tham gia cùng Đoàn công tác có lãnh đạo BHXH Việt Nam; các Cục nghiệp vụ Bộ Y tế; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Y tế; BHXH tỉnh. Về phía lãnh đạo huyện Phú Vang có đồng chí Hồ Thế Hùng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Thị Ánh Na – UVTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; đồng chí Lê Đức Lộc -HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, các ngành và người dân trên địa bàn huyện Phú Vang về ý nghĩa, vai trò của bảo hiểm y tế ngày càng được nâng lên. Tỷ lệ các đối tượng chính sách được tiếp cận các dịch vụ y tế ngày càng cao, quyền lợi trong khám bệnh, chữa bệnh của những người tham gia bảo hiểm y tế từng bước được mở rộng, chất lượng khám chữa bệnh cho người dân được cải thiện, góp phần không nhỏ trong thực hiện mục tiêu công bằng trong chăm sóc sức khoẻ Nhân dân và đảm bảo an sinh xã hội. Công tác khám chữa bệnh BHYT luôn được quan tâm, chú trọng; các trang thiết bị hiện đại từng bước được đầu tư, nâng cấp góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị cho người bệnh. Công tác quản lý các hoạt động khám, chữa bệnh BHYT luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện, số lượt người bệnh đi khám, chữa bệnh BHYT tăng qua các năm. Riêng năm 2023 số lượt khám bệnh BHYT ngoại trú là 195.028 lượt; số lượt điều trị BHYT nội trú là 16.945 lượt.


Đồng chí Hồ Thế Hùng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Phú Vang đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp với Đoàn công tác nhằm tiếp tục thực hiện Chỉ thị trong thời gian tới có hiệu quả.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Thanh Mai - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 38, Trưởng Đoàn công tác Trung ương đã ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể, địa phương trên toàn huyện trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, các văn bản của Trung ương, của tỉnh và các chính sách về bảo hiểm y tế. Để thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày càng hiệu quả, đồng chí đề nghị thời gian tới huyện tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác BHYT; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ về BHYT; kiểm soát chặt chẽ chi phí khám chữa bệnh, chống lạm dụng, trục lợi, sử dụng an toàn quỹ BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước và bảo hiểm xã hội trong việc thực hiện chế độ, chính sách BHYT; chỉ đạo, giải quyết kịp thời, đầy đủ các chế độ khám, chữa bệnh cho người có thẻ BHYT…với mục đích cuối cùng là nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho Nhân dân.Tại Khoa phục hồi chức năng Trung tâm Y tế huyện Phú Vang

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]