Trầm tích bở rời

  

+ Hệ tầng Vĩnh Điện: Trầm tích tuổi Pliocen, hệ tầng Vĩnh Điện (còn có tên gọi là Ái Nghĩa) phân bố rộng rãi ở đồng bằng ven biển Thừa Thiên Huế. Chúng bị các trầm tích trẻ hơn che phủ và có thành phần là cuội sạn kết, cát kết, bột kết, sét kết màu xám tro, gắn kết yếu. Chiều dày hệ tầng khoảng 100-120m.

+ Thành tạo tuổi Pliocen - Pleistocen: Các thành tạo này phân bố từng diện nhỏ ở Bồ Điền, Lại Bằng, tả ngạn sông Tả Trạch với thành phần là cuội sỏi đa khoáng, cát bột gắn kết bằng sét caolin. Trên bề mặt chúng thường bị laterit hóa và kết cứng. Chiều dày biến đổi từ 10-50m.

+ Hệ tầng Tân Mỹ: Trầm tích Pleistocen hệ tầng Tân Mỹ được xác lập theo mặt cắt địa chất ở lỗ khoan HU-7 (Tân Mỹ - Phú Tân). Hệ tầng có thành phần lục nguyên hạt thô đến mịn gồm 3 tướng (nguồn gốc): sông (a); sông biển (am), sông biển đầm lầy (amb). Thành phần hệ tầng gồm sạn sỏi, cát hạt thô (a,am) dày 5,3-46m; sét pha cát màu xanh đen lẫn di tích thực vật (amb) dày 1,8-12 mét.

+ Hệ tầng Quảng Điền: Trầm tích Pleistocen nhiều nguồn gốc, hệ tầng Quảng Điền được xác lập dựa theo mặt cắt địa chất lỗ khoan HU-6 ở thị trấn Sịa (Quảng Điền). Thành phần của hệ tầng gồm cát sạn sỏi, cuội lẫn ít bột sét màu xám trắng (a, ap, am) dày 5,8 - 63 mét, bột sét lẫn ít cát chứa vật chất hữu cơ và than bùn (amb) dày 4,5 - 26,6 mét. Phần trên mặt cắt bị phong hóa mạnh mẽ, đôi nơi tạo thành tầng kết vón laterit có hàm lượng sắt cao. Trong trầm tích sông lũ (ap) có chứa thấu kính sét bột loang lổ đạt tiêu chuẩn sét xi măng.

+ Hệ tầng Phú Xuân: Trầm tích Pleistocen thượng nhiều nguồn gốc, hệ tầng Phú Xuân được xác lập dựa theo mặt cắt lỗ khoan HU-8 ở Phú Xuân (Phú Vang). Thành phần của hệ tầng gồm cát sạn lẫn cuội (a, ap) dày 2,5 - 9,5 mét, cát màu vàng nghệ - tương ứng hệ tầng Đà Nẵng (m) dày 3 - 20 mét, bột sét lẫn ít cát màu xám vàng, xám xanh (amb) dày 1,5 - 37,5 mét. Trên bề mặt xuất lộ, hệ tầng bị phong hóa mạnh, có hàm lượng oxít sắt cao.

+ Hệ tầng Phú Bài: Trầm tích Holocen hạ - trung nhiều nguồn gốc, hệ tầng Phú Bài có thành phần gồm sét bột màu xám đen dẻo quánh (amb) dày 10 - 22,4 mét, cát thạch anh màu trắng - tương ứng hệ tầng Nam Ô (m), đạt tiêu chuẩn cát thuỷ tinh dày 6,2 - 23,5 mét, cát hạt trung đến mịn màu xám trắng, xám vàng (mv) dày 2 - 5 mét.

+ Hệ tầng Phú Vang: Trầm tích Holocen trung - thượng hệ tầng Phú Vang phân bố rộng rãi dọc theo các cửa sông và ven đầm phá Tam Giang. Thành phần hệ tầng gồm cát, cuội, tảng lẫn bột sét (a,ap) dày 1 - 8 mét; cát, cuội lẫn sét màu xám tro, xám đen dẻo quánh (am) dày 2 - 15 mét; bột sét lẫn ít cát và di tích thực vật màu xám đen (amb) dày 2 - 4m; cát hạt nhỏ đến trung màu xám, xám sáng chứa khoáng vật inmenit, zircon (m;mv) dày 5 - 25 mét.

 

Theo Địa chí Thừa Thiên Huế - Phần Tự nhiên

(Nhà Xuất bản Khoa học xã hội - năm 2005)

 Bản in]