Nhiều hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024)

  

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, để ghi nhớ và tôn vinh công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, ngày 20/6/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 255/KH-UBND tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024) nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, sự cống hiến, hi sinh của anh hùng liệt sĩ và người có công với đất nước. Tổ chức thực hiện đầy đủ chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ưu đãi người có công với cách mạng; huy động nguồn lực trong xã hội góp phần thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác ưu đãi người có công với cách mạng. Đồng thời, thông qua các hoạt động Kỷ niệm thể hiện trách nhiệm, tình cảm, sự tri ân của Đảng, nhà nước và nhân dân đối với người có công; Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “xã phường làm tốt công tác Thương binh - Liệt sĩ”, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Chủ động, tổ chức kịp thời việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ tới Người có công và thân nhân Người có công theo quy định tại Nghị quyết số 34/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Theo đó, bên cạnh việc thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền và việc thực hiện chính sách đối với người có công và chăm sóc phần mộ, các công trình ghi công liệt sĩ, Kế hoạch triển khai các hoạt động chủ yếu kỷ niệm 77 năm ngày thương binh - liệt sĩ như: Tổ chức đoàn Người có công tiêu biểu và thân nhân liệt sĩ tham dự Hội nghị tiêu biểu toàn quốc và tổ chức đoàn tham quan Thủ đô và các tỉnh phía Bắc. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà.Tổ chức Lễ dâng hương và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Tổ chức viếng, đặt vòng hoa tại các nghĩa trang liệt sĩ. Công tác mộ, nghĩa trang, công trình ghi công liệt sĩ

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]