Quyết định số 1646/QĐ-UBND ngày 20/6/2024 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

  
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định số 1646/QĐ-UBND ngày 20/6/2024 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường (Kích vào file để xem chi tiết)
 Bản in]