Phát động gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo

  
Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động “Gửi tiền tiết kiệm, chung tay vì người nghèo” năm 2024
Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động “Gửi tiền tiết kiệm, chung tay vì người nghèo” năm 2024
(CTTĐT) - Chiều ngày 24/4, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ phát động “Gửi tiền tiết kiệm, chung tay vì người nghèo” để tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Lễ phát động được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tại chi nhánh NHCSXH tỉnh và các điểm cầu Phòng giao dịch NHCSXH các huyện, thị xã. Dự lễ phát động có UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh ông Nguyễn Thanh Bình; UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Quang Tuấn; UVTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Huế Phan Thiên Định; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; các tổ chức đoàn thể tỉnh và đại diện các doanh nghiệp.

Giảm nghèo bền vững là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và là sự nghiệp của toàn dân, mang tính nhân văn sâu sắc. Nhà nước ta đã có nhiều cơ chế, chính sách để cải thiện đời sống của người nghèo; trong đó, chính sách hỗ trợ vốn tín dụng cho người nghèo được đặc biệt quan tâm và tích cực triển khai. Trong những năm qua, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát huy được hiệu quả to lớn, góp phần thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Trong thời gian qua, tỉnh có nhiều giải pháp hỗ trợ người nghèo, trong đó có chính sách tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác do NHCSXH thực hiện đã góp phần tích cực thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; đồng thời, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 4,93% cuối năm 2021 xuống còn 2,27% vào cuối năm 2023. Đến nay, toàn tỉnh có trên 96.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách đang được vay vốn với tổng dư nợ 4.584 tỷ đồng. Thông qua nguồn vốn vay, đặc biệt thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, tín dụng chính sách xã hội giúp người dân đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tạo sinh kế, tạo việc làm, từng bước ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững và vươn lên làm giàu.

 Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại lễ phát động

Phát biểu phát động tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh Nguyễn Thanh Bình kêu gọi các tổ chức chính trị - xã hội, các hội, hiệp hội, các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống tương thân, tương ái, tham gia "Gửi tiền tiết kiệm, chung tay vì người nghèo” tại NHCSXH tỉnh, để thể hiện “Hành động nhỏ ý nghĩa lớn”, góp phần tạo lập thêm nguồn lực “Chung tay vì người nghèo và các đối tượng chính sách khác”.

Với ý nghĩa và mục đích của việc gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh Nguyễn Thanh Bình mong rằng sẽ tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của toàn xã hội trong việc tạo nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội; góp phần làm cho nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn toàn tỉnh ngày càng phát triển lớn mạnh, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực, tạo bước đột phá trong công tác giảm nghèo, có tính nhân văn sâu sắc, phù hợp với thực tế của địa phương, phát huy được hiệu quả to lớn, góp phần thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Các đại biểu tham dự tại lễ phát động

Tham gia “gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo” nhằm tập trung huy động nguồn lực, đảm bảo bổ sung đủ nguồn vốn để thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh. Đồng thời, phấn đấu thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Ngay tại Lễ phát động, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và đông đảo hội viên các tổ chức đoàn thể tỉnh đã mở sổ tiết kiệm tại Ngân hàng CSXH tỉnh. Ngay trong ngày phát động, chi nhánh NHCSXH tỉnh và Phòng giao dịch NHCSXH các huyện, thị xã đã huy động được gần 13 tỷ đồng góp phần tạo nguồn lực tài chính, bổ sung nguồn vốn tín dụng đáp ứng nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trao sổ tiết kiệm cho các cơ quan, đơn vị tại lễ phát động

Địa điểm nhận tiền gửi: Trụ sở Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh (Số 49, đường Nguyễn Huệ, phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế) và trụ sở Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội các huyện, thị xã trong tỉnh, các Điểm giao dịch xã theo lịch cố định (Trụ sở UBND các xã, phường, thị trấn).

Lãi suất tiền gửi: Theo quy định của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tại thời điểm gửi tiền (tương đương lãi suất tại các Ngân hàng thương mại nhà nước trên địa bàn).

w.w.w.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]