Hiệu quả từ chương trình tín dụng ưu đãi góp phần giảm nghèo bền vững

  
Đàn bò của anh Trần Gia Hưng ở xã Quảng Lợi
Đàn bò của anh Trần Gia Hưng ở xã Quảng Lợi
(CTTĐT) - Quảng Điền là huyện khó khăn của tỉnh, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo chiếm khá cao. Với quyết tâm thoát nghèo, vươn lên phát triển bền vững huyện Quảng Điền đã đẩy mạnh chương trình tín dụng ưu đãi cho vay hộ mới thoát nghèo theo Quyết định 28/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nguồn vốn đã giúp cho hàng nghìn lượt hộ mới thoát nghèo trên địa bàn huyện có vốn sản xuất, kinh doanh, thoát nghèo bền vững và vươn lên làm giàu.

Dẫn chúng tôi đến tham quan mô hình chăn nuôi bò sinh sản của gia đình anh Hưng, ông Văn Hữu Khánh - Chủ tịch Hội nông dân xã Quảng Lợi cho biết, trước đây, vợ chồng anh Hưng thuộc diện hộ cận nghèo của xã, với tinh thần chịu thương chịu khó năm 2022 gia đình anh được thoát nghèo và nằm trong diện được vay gói tín dụng Quyết định 28/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Anh Hưng được vay vốn 80 triệu đồng để đầu tư đẩy mạnh chăn nuôi, đến nay đàn bò của gia đình anh đã nâng lên 20 con. Với đàn bò hiện có mỗi năm, gia đình anh có nguồn thu nhập trên 60 triệu đồng ngoài thu nhập từ đàn bò, gia đình anh Hưng còn đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp như trồng lúa, rau màu và dưa hấu, bình quân tổng thu nhập của gia đình anh hơn 100 triệu đồng/năm.

Cũng như anh Hưng, gia đình ông Đặng Kha ở thôn Thủy Lập, xã Quảng Lợi, trước đây gia đình thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo. Ông Kha cho biết, từ khi được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ, gia đình đã vay 50.000.000 đồng đầu tư vào sản xuất mây tre đan. Gia đình ông đã đầu tư phương tiện, học hỏi kỹ thuật gia công sản phẩm mây tre đan xuất khẩu, nhờ vậy hiện nay có nguồn thu nhập ổn định trên 10.000.000đ/tháng,                 

Xác định “Tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo là giải pháp tài chính hữu hiệu nhằm góp phần giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. Việc hỗ trợ vốn tín dụng cho hộ mới thoát nghèo là chính sách thiết thực lâu dài vì những hộ này kinh tế vẫn chưa ổn định, dễ rơi vào tình trạng tái nghèo nếu có biến động, rủi ro trong sản xuất kinh doanh”. Do vậy, đến thời điểm hiện nay huyện Quảng Điền đã chỉ đạo Ngân hàng Chính sách huyện cho vay 260 tỷ đồng với hơn 6 ngàn lượt hộ nghèo vay vốn. Thực tế kiểm tra tại tất cả các hộ vay theo Quyết định 28/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho thấy: Chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo đã tạo đà cho các hộ thoát nghèo bền vững; góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Theo ông Lê Vinh - Giám đốc Ngân hàng Chính sách huyện Quảng Điền cho biết, chương trình vay vốn hộ mới thoát nghèo đang được người dân trong huyện đầu tư chăn nuôi, trồng cây ăn quả… đã tạo đà cho các hộ giảm nghèo bền vững; góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới, tạo thêm niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước. Thông qua Vốn tín dụng xã hội còn giúp ngăn chặn và đẩy lùi sự tác động tiêu cực của “tín dụng đen” đến đời sống của hộ mới thoát nghèo, nhất là tại vùng nông thôn miền núi, vùng dân tộc đặc biệt khó khăn, góp phần đảm bảo về an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Có thể khẳng định, nguồn vốn cho vay hộ mới thoát nghèo là một trong những chương trình tín dụng ưu đãi có sức lan tỏa, nhận được sự đồng tình, hưởng ứng cao của cấp ủy, chính quyền địa phương và các hộ dân. Nguồn vốn này kịp thời tiếp sức cho các hộ mới thoát nghèo tiếp tục có điều kiện đầu tư trồng trọt, chăn nuôi, phát triển sản xuất, kinh doanh cải thiện đời sống. Việc cho hộ mới thoát nghèo vay mà Quyết định 28/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã mang lại cơ hội vươn lên thoát nghèo bền vững và làm giàu chính đáng cho nhiều hộ gia đình đang gặp khó khăn về vốn. Nhờ vậy đến nay toàn huyện tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,7%, hộ cận nghèo còn 2,88%.


www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]