Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo

  
(CTTĐT) - Giảm nghèo bền vững là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và là sự nghiệp của toàn dân, mang tính nhân văn sâu sắc. Nhà nước ta đã có nhiều cơ chế, chính sách để cải thiện đời sống của người nghèo; trong đó, chính sách hỗ trợ vốn tín dụng cho người nghèo được đặc biệt quan tâm và tích cực triển khai. Trong những năm qua, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát huy được hiệu quả to lớn, góp phần thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Với mong muốn tạo lập thêm nguồn vốn dành cho người nghèo và các đối tượng chính sách, Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chi nhánh tỉnh đã phát động “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo” nhằm vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phát huy truyền thống tương thân, tương ái, chung tay góp sức, tạo nguồn lực hỗ trợ các hộ nghèo.

Trong thời gian qua, tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp hỗ trợ người nghèo, trong đó có chính sách tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác do Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thực hiện đã góp phần tích cực thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; đồng thời, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 4,93% cuối năm 2021 xuống còn 2,27% vào cuối năm 2023.

Đến nay, toàn tỉnh có trên 96.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách đang được vay vốn với tổng dư nợ 4.584 tỷ đồng. Thông qua nguồn vốn vay, đặc biệt thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, tín dụng chính sách xã hội giúp người dân đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tạo sinh kế, tạo việc làm, từng bước ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững và vươn lên làm giàu.

Tham gia “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo” nhằm tập trung huy động nguồn lực, đảm bảo bổ sung đủ nguồn vốn để thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh. Đồng thời, phấn đấu thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Mới đây tại lễ phát động “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo”  Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh Nguyễn Thanh Bình kêu gọi các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang toàn tỉnh, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cá nhân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống tương thân, tương ái, tham gia "Gửi tiền tiết kiệm, chung tay vì người nghèo” tại Ngân hàng Chính sách xã hội để thể hiện “Hành động nhỏ ý nghĩa lớn” nhằm chung tay tạo lập nguồn vốn dành cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; cũng chính là góp phần chung tay thực hiện chính sách an sinh xã hội theo chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Với ý nghĩa và mục đích của việc gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh Nguyễn Thanh Bình mong rằng sẽ tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của toàn xã hội trong việc tạo nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội; góp phần làm cho nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn toàn tỉnh ngày càng phát triển lớn mạnh, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực, tạo bước đột phá trong công tác giảm nghèo, có tính nhân văn sâu sắc, phù hợp với thực tế của địa phương, phát huy được hiệu quả to lớn, góp phần thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Trao sổ tiết kiệm cho các cơ quan, đơn vị tại lễ phát động

Giám đốc NHCSXH chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế Phạm Hương Giang chia sẻ thời gian qua, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đã phát huy được hiệu quả to lớn, góp phần thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Để tiếp tục tạo nguồn lực thực hiện hiệu quả các chuơng trình tín dụng chính sách ưu đãi, NHCSXH tỉnh phối hợp cùng với các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo”.

Thông qua chương trình này nhằm tập trung huy động nguồn vốn, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn giải ngân các chương trình tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đồng thời, chương trình này cũng gắn kết với phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” thể hiện “Hành động nhỏ ý nghĩa lớn” để “Chung tay vì người nghèo và các đối tượng chính sách khác”.

Theo Giám đốc NHCSXH chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế Phạm Hương Giang chúng tôi khuyến khích cán bộ công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh, CB-CNVC thuộc chi nhánh NHCSXH tỉnh; các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia, hưởng ứng. Một người gửi một ít, nhiều người sẽ tạo nên nguồn lực lớn, sức mạnh tổng hợp để cùng chung tay giúp đỡ người nghèo và các đối tượng chính sách khác vượt qua khó khăn, cùng vươn lên ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững.

w.w.w.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]