Giao ban hoạt động ủy động ủy thác giữa Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế với các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh

  
Ông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh phát biểu tại hội nghị
Ông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh phát biểu tại hội nghị
(CTTĐT) - Ngày 23/4, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Thừa Thiên Huế và các tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH) tổ chức Hội nghị giao ban hoạt động động ủy thác nhằm đánh giá kết quả hoạt động ủy thác Quý 1/2024 và triển khai nhiệm vụ ủy thác Quý 2/2024. Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh và đại diện Ban Giám đốc và các Phòng Chuyên môn nghiệp vụ liên quan tại Chi nhánh NHCSXH tỉnh.

Hội nghị đã nghe báo cáo đánh giá kết quả hoạt động ủy thác trong Quý 1 và phương hướng nhiệm vụ, thảo luận đưa ra những giải pháp để thực hiện xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong Quý 2/2024.

Theo đó, tổng dư nợ của Chi nhánh NHCSXH tỉnh đến 31/3/2024 đạt 4.461,6 tỷ đồng, trong đó dư nợ ủy thác là 4.420,5 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 99,08% tổng dư nợ, tăng 82 tỷ đồng, tăng 1,89% so với năm 2022; Nợ quá hạn 1.976 triệu đồng, tăng 397 triệu đồng so với đầu năm, chiếm tỷ lệ 0,04%  trên tổng dư nợ ủy thác; Tổng số Tổ TK&VV là 2.329 tổ, trong đó: Tổ tốt là 2.249 Tổ, chiếm tỷ trọng 96,56%, toàn Chi nhánh không có Tổ xếp loại yếu.

Trong Quý 1, hoạt động tín dụng chính sách xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực, chất lượng tín dụng ngày càng được nâng cao. Nguồn vốn tín dụng chính sách ủy thác qua các Tổ chức CT-XH đã đáp ứng 8.337 lượt khách hàng là hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn được vay vốn với số tiền 377 tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, nhà ở xã hội, xây dựng các công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đầu tư cho việc học tập của Học sinh sinh viên,... nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho trên 3.498 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn; 2.411 hộ vay vốn để xây dựng mới và sửa chữa công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, 1.149 lao động được vay vốn tạo việc làm; 443 hộ gia đình ở xã thuộc vùng khó khăn được vay vốn để sản xuất kinh doanh; 319 lượt hộ vay cho con em là học sinh, sinh viên được vay vốn trang trải chi phí học tập; 10 khách hàng được vay vốn xây mới, sửa chữa cải tạo Nhà ở xã hội theo Nghị định 100...

Tại Hội nghị này, các đại biểu đã tham gia thảo luận, phân tích nguyên nhân dẫn đến tồn tại, hạn chế; thống nhất các nội dung trong những tháng tiếp theo với các nhiệm vụ trọng tâm như sau: Tập trung phối hợp triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch tín dụng năm 2024, chuyển tải kịp thời nguồn vốn tín dụng chính sách đến tận tay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn có nhu cầu vay; Đối với hạn mức cho vay từng chương trình, tập trung bàn bạc về các giải pháp nâng mức cho vay theo từng chương trình tín dụng cụ thể, phù hợp với phương án sản xuất kinh doanh, địa bàn từng thôn/xã/huyện; Tiếp tục đẩy mạnh giải ngân các chương trình tín dụng ưu đãi như cho vay Học sinh sinh viên, cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng thụ hưởng; Tiếp tục phối hợp thực hiện hiệu quả hoạt động ủy thác theo Văn bản thỏa thuận số 11789/VBTT, thực hiện rà soát xử lý nợ đối với khách hàng bỏ đi khỏi nơi cư trú theo văn bản 7399/NHCS-TDNN; Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, sắp xếp, lưu giữ hồ sơ theo văn bản 3920/NHCS-TDNN.


Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các tổ chức CT-XH trong việc thực hiện dịch vụ ủy thác, góp phần quan trọng vào thực hiện và nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới đề nghị các Tổ chức CT-XH tỉnh phối hợp NHCSXH tỉnh chỉ đạo thực hiện các nội dung:

1. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận 06-KL/TW, góp phần đưa chất lượng của tín dụng chính sách trên toàn thành tỉnh ngày càng tiếp tục được nâng cao theo hướng ổn định, mang tính bền vững. Phối hợp thực hiện tốt công tác tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư.

2. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác của tổ chức CT-XH các cấp trên cơ sở bám sát nội dung hướng dẫn tại văn bản số 10566/NHCS-TDNN ngày 29/12/2022 của Tổng Giám đốc NHCSXH; Tăng cường chỉ đạo đảm bảo công tác cho vay đúng quy trình, đúng đối tượng thụ hưởng, sử dụng vốn đúng mục đích xin vay nhằm phát huy hiệu quả, tạo thu nhập ổn định cho người vay.   

3. Đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ số trong quản lý hoạt động ủy thác, chương trình giáo dục số cho khách hàng NHCSXH, triển khai các ứng dụng công nghệ số trong quản lý hoạt động ủy thác;

4. Về nợ quá hạn, NHCSXH phối hợp với tổ chức CT-XH chỉ đạo rà soát, phân tích các món vay quá hạn để có biện pháp xử lý thu hồi nợ. Đồng thời chỉ đạo Hội cơ sở tăng cường công tác đôn đốc nợ đến hạn, vận động người vay tham gia tiền gửi tiết kiệm hàng tháng để trả nợ đến hạn phân kỳ, tránh trường hợp phát sinh nợ quá hạn.

5. Các tổ chức CT-XH phối hợp với chi nhánh NHCSXH tỉnh rà soát, đề xuất về con người để chuẩn bị tham dự hội thi nghiệp vụ giỏi tài năng văn nghệ mà Trung ương hội và NHCSXH phối hợp tổ chức trong thời gian tới.

6. Tiếp tục thực hiện tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Hội, đoàn thể cấp xã, Ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn, trong đó chú trọng tập huấn nội dung giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác một cách ổn định, bền vững.

7. Tích cực hưởng ứng Kế hoạch “Gửi tiền tiết kiệm, chung tay vì người nghèo” của Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh, đẩy mạnh tuyên truyền đến toàn thể Hội viên của các tổ chức Hội, cán bộ công nhân viên, người dân trên địa bàn cùng chung tay tham gia hưởng ứng với “hành động nhỏ, ý nghĩa lớn” của mỗi cá nhân sẽ là cơ hội cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách có cơ hội tiếp cận thêm nguồn vốn phát triển kinh tế, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần thực hiện tốt chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn toàn tỉnh.

w.w.w.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]