Công bố 02 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế

  
Cập nhật:21/06/2024 2:47:06 CH

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1646/QĐ-UBND ngày 20/6/2024 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế. Cụ thể như sau:

1. Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua mạng điện tử

- Thời gian giải quyết: Đối với dữ liệu đơn giản: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ; Đối với dữ liệu phức tạp, cần phải có thời gian để xem xét, tìm kiếm, sao chép, trích xuất, tập hợp từ trong cơ sở dữ liệu: 20 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ;  Trường hợp nội dung yêu cầu quá phức tạp, khối lượng lớn: 30 ngày  kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ; Đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính: việc cung cấp dữ liệu được thực hiện sau khi tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp dữ liệu thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính theo quy định.

- Cách thức và địa điểm thực hiện:  Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thừa Thiên Huế (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn). Tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu gửi yêu cầu bằng cách nhập các thông tin vào biểu mẫu trên giao diện của mạng điện tử của cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu. Cách thức nhận kết quả giải quyết hồ sơ: thông qua mạng điện tử

Phí, lệ phí: Thông tư số 294/2016/TTBTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính. Thông tư số 74/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 của Bộ Tài chính. Thông tư số 55/2018/TT-BTC ngày 25/6/2018 của Bộ Tài chính.

2. Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu

- Thời gian giải quyết: Đối với dữ liệu có thể cung cấp ngay: Tổ chức, cá nhân được trực tiếp đọc, xem, nghe, ghi chép, sao chép, chụp tài liệu hoặc được cung cấp ngay bản sao, bản chụp tài liệu; Đối với dữ liệu đơn giản: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ; Đối với dữ liệu phức tạp, cần phải có thời gian để xem xét, tìm kiếm, sao chép, trích xuất, tập hợp từ trong cơ sở dữ liệu: 20 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ; Trường hợp nội dung yêu cầu quá phức tạp, khối lượng lớn: 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ; Đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính: việc cung cấp dữ liệu được thực hiện sau khi tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp dữ liệu thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính theo quy định. 

- Cách thức và địa điểm thực hiện:  Cách thức nộp hồ sơ: nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính; văn bản yêu cầu của cơ quan nhà nước có thể được gửi qua đường công văn, fax. Cách thức nhận kết quả giải quyết hồ sơ: nhận trực tiếp tại cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu

Phí, lệ phí: Thông tư số 294/2016/TTBTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính. Thông tư số 74/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 của Bộ Tài chính. Thông tư số 55/2018/TT-BTC ngày 25/6/2018 của Bộ Tài chính..

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày kýThay thế 02 TTHC có số thứ tự 11 và 12 tại Quyết định số 2786/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]