Chính quyền và Người dân

Thừa Thiên Huế: Đến ngày 30/6/2022, 100% doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ cá nhân kinh doanh thực hiện hóa đơn điện tử

  
Ông Hoàng Quốc Việt - Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh
Ông Hoàng Quốc Việt - Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh
(CTTĐT) - Nhằm đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, công khai, minh bạch trên môi trường mạng để phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 151/KH-UBND với mục tiêu đến ngày 30/6/2022, triển khai hóa đơn điện tử cho 100% doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai trên địa bàn tỉnh. Chuyên mục chính quyền và người dân kỳ này, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế có cuộc trao đổi với ông Hoàng Quốc Việt - Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh để giúp các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ cá nhân kinh doanh hiểu rõ hơn về lợi ích của việc thực hiện hóa đơn điện tử cũng như các giải pháp mà ngành Thuế sẽ triển khai để đạt được mục tiêu nói trên trong thời gian tới. (Nội dung chi tiết theo dõi ở video bên dưới):
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]